MĚÚ - KONTAKTY
Ing. Pavel Vardan

starosta

Mgr. Martina Kozelková

místostarostka

Mgr. Marta Polášková

místostarostka

Ing. Helena Vajdíková

tajemnice

ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Bc. Ivana Škrášková

vedoucí odboru

Hana Kočířová

matrika

Monika Dudová

evidence obyvatel

Mgr. Jaroslav Šiler

referent spisové služby

Kateřina Bubeníková

sekretářka, veřejné opatrovnictví

Ing. Kateřina Růžičková

vedoucí městského informačního centra, cestovní ruch

Monika Kandrnálová

kultura, nájmy, městské informační centrum, přeshraniční spolupráce

Jana Gálová

městské informační centrum, školství, sport, nájmy

Mgr. Hana Uherková

centrum pro matky s dětmi "Beruška"

Zdeněk Kučera

Městská knihovna Kunovice

Jiřina Lapčíková

Městská knihovna Kunovice

Mgr. Dagmar Šiková, Dis.

Městská knihovna Kunovice

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Mgr. Helena Droppová

vedoucí odboru, životní prostředí

Mgr. Monika Pančochová

správa majetku, veřejná zeleň, vodní hospodářství

Ing. Josef Krupa

referent odboru

Tel.: 572 432 718
Tel.: 773 834 950
Mgr. Blanka Jurásková

hřbitovní poplatky, administrativa odboru

Mgr. Jana Gráčiková

správkyně sportovní haly

Tel.: 572 547 121,
725 048 891
jana.gracikova@mesto-kunovice.cz
Josef Holásek

správce areálu Jízdy králů

Tel.: 720 992 945
Ing. Jan Krčma

správce sběrného dvora

Tel.: 724 536 668
ODBOR FINANČNÍ
Ing. Eva Mrkvová

vedoucí odboru

Tel.: 572 432 715,
       572 432 735
eva.mrkvova@mesto-kunovice.cz
Božena Smětáková

hlavní účetní

Bc. Jana Panáčková

účetní

Jitka Svobodová

personalistka, mzdová účetní

Petra Palečková

pokladní, fakturace, ztráty a nálezy

ODBOR INVESTIC A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ing. Milan Valouch

vedoucí odboru

Markéta Omelková
Markéta Omelková

referentka investic

Josef Machynka

referent investic

Ing. Veronika Křivanová

referentka investic

Ing. Michal Gerža

informatik, krizové řízení, referent investic

STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. Radek Horáček

vedoucí stavebního úřadu

Irena Koutná

stavební úřad, silniční správní úřad

MĚSTSKÁ POLICIE
Luboš Blaha

vedoucí strážník Městské policie

Petr Jankových

strážník

Dalibor Nosek

strážník