Praporečník musí být zkušený, mrštný a navíc zdatný, pohotový a výřečný. Jede v čele průvodu a jízdu vede, je zodpovědný za celou družinu a řídí ji. Úkolem praporečníka je odpovědnost za dodržování předem smluveného dějství, dohodnuté trasy při objíždění obcí a nadhled nad všemi dalšími funkcionáři družiny. Jeho pomocníky jsou za ním jedoucí dva jezdci, zvaní trubači, kteří mu ve zvládnutí objížďky a koledování s výslužkou pomáhají. Jsou vybaveni trubkou (polnicí) a v případě, že se jízda při vybírání darů rozptýlí, zdrží se nebo se snad někde zapomene, dávají slyšitelný signál k seskupení a pokračování do dalších ulic.

Praporečník i všichni jezdi – vyvolavači, výběrčí, trubači, ministři – jsou oděni do mužských svátečních krojů kunovického okrsku. Na hlavě mají beranici astrigánku s kosírkem (s voničků, pérečkem, dvěma kohútími péry), umístěným na levém boku beranice, se snítkou čerstvého zeleného krušpánku. Jsou oblečeni do košile s vyšíváním fajků na přednici, vesty kordule s červeným třepením kamrholovýma kytkama a soukených tmavých bohatě modře šňůrovaných nohavic, zastrčených ve vysokých holénkových botech krabovačkách.

Funkce a postavení praporečníka je z dálky viditelné, neboť jako jediný drží hlavní symbol – prapor na dřevěné žerdi, která je dodnes po délce obtočená trikolórou. Na jejím konci je do uzlu se zelení – krušpánkem, myrtou, asparágem a kvítím, dříve plním a lučním, dnes krámským papírovým kvítím se žlutými růžemi a poupaty pomocí pestrých starodávných slováckých stuh upevněn velký turecký šátek.

Základ výzdoby praporečníkova koně tvoří turecký šátek jako podklad sedla koně a jeho tělo dodnes zůstává zdobeno pouze jednoduchým rostlým zeleným věncem z krušpánku s bílými a červenými růžemi a drobným žlutým a modrým kvítím. Hlavu koně zdobí starodávné slovácké stuhy. Prsa koně praporečníka zdobí štít nebo srdce v barvách praporu obce, se znakem bílého beránka.

V Kunovicích je praporečníkem už dlouhá léta Milan Stašek, který si v minulosti vyzkoušel i roli krále. Spolu s městem Kunovice je také jedním z hlavních organizátorů jízdy. Kromě jiných povinností má na starosti koně, kteří jsou s jízdou králů neodmyslitelně spjati. Stará se o jejich výběr, dohlíží na tvorbu ozdob, které se na koně umisťují a mnoho dalšího. Vede rovněž spolek Jízdy králů a dokonale zná všechny detaily, které se tohoto jedinečného zvyku týkají.

Zdroj: kniha Jízda králů v Kunovicích (kráceno a upraveno)

 

FOTOGALERIE PRAPOREČNÍKŮ

Fotografie: Archiv města Kunovice