V minulosti výzdoba koní nesehrávala zásadní roli, dnes ale představuje výraznou estetickou hodnotu jízdy králů. Zdobné prvky bývaly dříve velmi střízlivé – koně se zdobili pentlemi, rolničkami či zvonečky. V době, kdy ještě selské rodiny chovaly koně doma, zhotovovala dekorační prvky pro jízdu králů rodina a příbuzenstvo a výzdoba se tajila až do poslední chvíle. V dnešní době se na ní podílí kromě rodin také skupina starších zkušených žen, které výzdobu připravují společně.

Dekorace koní má u kunovické jízdy specifické zákonitosti. Základem je věnec, který obepíná koně dokola v jeho půli. Ocas koně pak rozděluje výzdobu do dvou částí – neměnnou (statickou) horní část a částí dolní, která se při pohybu koně neustále mění. Obě části by měly být barevně sladěné, aby byl pocit z jedoucího koně dokonalý.

Výzdoba koní v Kunovicích je tvořena s ohledem na barvy, které byste našli na krojích kunovického krojového okrsku. Největší zastoupení má barva bílá, která je symbolem vznešenosti, neviny (panictví), čestnosti a bezúhonnosti. Na bílém koni jede král i jeho pážata, výzdoba jejich koní ale není tak okázalá, jako u ostatních jezdců.

Z dalších barev je ve výzdobě koní četně zastoupena barva zelená, která nahradila živou zeleň a významnou roli hraje i barva červená (váže se k ní symbolika krve, hrdosti, nadřazenosti, ale i pomstychtivosti). Své místo má ale také barva modrá či starorůžová.

Pro hladký průběh jízdy králů a zamezení úrazům je nutné, aby jezdci uměli svého koně dobře ovládat a rozuměli mu. Jízdě a péči o koně se tak chlapci a muži učí už s velkým předstihem před samotnou událostí. Samotní koně jsou pečlivě vybíráni z okolních chovů.

 

Zdroj: kniha Jízda králů v Kunovicích (kráceno, upraveno, doplněno)