Po celé dějiny provází člověka po boku kůň, aby mu byl nenahraditelným pomocníkem i partnerem. Dlouhá staletí byl hojně využíván v zemědělství, sehrál důležitou roli ve válečných obdobích, sloužil jako nezastupitelný dopravní prostředek a významně tak přispěl k rozvoji civilizace – zejména před tím, než se pověstnou koňskou sílu podařilo pomyslně spoutat, přenést do motorů a odstartovat tím revoluci automobilismu.
Přestože pracovní výkonnost těchto zvířat v realitě moderní doby dávno ztratila na svém původním významu, stále se spolehlivě osvědčují v situacích, na něž jsou dosud naše technické možnosti krátké – například při stahování dřeva v lesích, a to zvláště při kalamitních stavech a v obtížném terénu. To odvěké spojenectví člověka s koněm postupem času mění svůj charakter. Znovu začínáme objevovat výjimečné vlastnosti těchto kdysi divokých tvorů a ti se stávají našimi přáteli, kteří nás přitahují jako magnet, aniž bychom tušili proč…
Volnost, svoboda, harmonie, důvěrný a uzdravující kontakt člověka s přírodou…, to jsou pocity, které můžete prožít v rámci projektu Hyjé koně Zlínského kraje i Vy.

kone1_0

Vzhledem k bohaté tradici i úspěšné současnosti chovu koní na území Zlínského kraje a ve snaze využít odhadovaných existujících rezerv v potenciálu rozvoje oblasti hipoturistiky a podpořit tak spolupráci a rozvoj v cestovním ruchu na území Zlínského kraje, se Zlínský kraj rozhodl společně se svými partnery městem Napajedla, Českou jezdeckou federací a Sdružením chovatelů koní Zlínského kraje realizovat projekt HYJÉ – koně Zlínského kraje, na který se Zlínskému kraji podařilo získat dotaci z Evropské unie.

Kon__

Obecně prospěšná společnost HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s. vytvoří zázemí pro řízení, koordinaci a podporu rozvoje hipoturistiky na území Zlínského kraje. Členy obecně prospěšné společnosti je 9 obcí Zlínského kraje, 24 fyzických a právnických osob vyvíjejících na území Zlínského kraje činnosti v hipoturistice či s hipoturistikou související a 2 neziskové organizace.

Obecně prospěšná společnost byla založena k naplňování obecně prospěšných služeb:

  • koordinace činností a aktivit spojených s koňmi na území Zlínského kraje v zájmu rozvoje hipoturistiky,
  • zajišťování informačního servisu všem členům o možných zdrojích financování rozvojových projektů,
  • propagace a prezentace členských subjektů a sportovních a kulturních akcí spojených s koňmi,
  • pomoc s přípravou a koordinace rozvojových projektů na podporu činností spojených s koňmi na území Zlínského kraje,
  • příprava a administrace partnerských projektů s širokým dopadem do oblasti hipoturistiky včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů,
  • dohled nad rozvojem služeb v oblasti hipoturistiky, certifikace služeb,
  • rozvíjení sítě hipotras,
  • rozvíjení vzdělávání členů HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s.,
  • aktualizace databáze subjektů působících v sektoru koní.

 

HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s.
Na Rynku 886
686 04 Kunovice
web: www.hyje.cz