Kunovice

Kunovice - fotografická publikace

Autor: text: Město Kunovice, labels: Helena Vajdíková

Vydalo: město Kunovice, 2016

Cena: 199 Kč vč. 10 % DPH

Fotografická publikace vydaná při příležitosti 820. výročí první písemné zmínky o Kunovicích ze dne 13. ledna 1196.

———————————————————————————

Kunovice I., II.

Kunovice I Kunovice II

Autoři: kolektiv autorů

Vydalo: město Kunovice, 2018

Cena: 750 Kč vč. 10 % DPH za sadu (jednotlivě neprodejné!)

Sada dvou knih v sobě zahrnuje informace o historii Kunovic, jejich spolkovém a kulturním životě, významných osobnostech, památkách, obyčejích, tradicích i nářečí.

———————————————————————————

Nezapomenutelná krása

Nezapomenutelná krása

Autor: PaedDr. Jiří Jilík

Vydalo: nakladatelství SVAN spol. s r. o., 2006

Cena: 275 Kč vč. 10 % DPH

Na více než stovce fotografií je zachycena pestrost, jedinečnost a variantnost krojového oděvu z Kunovic tak, jak jej lidé užívali v průběhu svého života. 

———————————————————————————

Koně pro krále
Kniha Koně pro krále

Autor: Dalibor Gregor, Josef Iš a kolektiv

Vydalo foto & nakladatelství: Ing. Dalibor Gregor, 2016

Cena: 550 Kč vč. 10 % DPH

Publikace zachycuje na mnoha novodobých, ale i historických fotografiích krásů koní, kteří jsou neodmyslitelnou součástí jedinečného zvyku – jízdy králů.

———————————————————————————

Jízda králů Kunovice

Jízda králů Kunovice

Autoři: Milan Stašek, Olga Strašáková, Dalibor Gregor

Vydalo: foto & nakladatelství: Ing. Dalibor Gregor

Cena: 150 Kč vč. 10 % DPH

Publikace kapesního formátu v sobě zahrnuje poutavé fotografie a zajímavé informace o tradiční kunovické jízdě králů. Seznamte se s tímto zvykem, který byl pro svou jedinečnost zapsán do seznamu UNESCO, i vy.

———————————————————————————

Jízda králů v Kunovicích

Jízda králů v Kunovicích

Autoři: Romana Habartová, Stanislav Štěrba

Vydalo: město Kunovice, občanské sdružení “Kunovjan”, z.s., 2021

Cena: 399 Kč (zaváděcí, do konce července 2021)

Druhé, doplněné vydání knihy s podtitulem Hylóm, hylóm, na krála, matičko, na krála… obsáhle popisuje tradiční kunovskou jízdu králů.

———————————————————————————

Vyvolávky z kunovské jízdy králů

Autor: RNDr. Stanislav Štěrba

Vydalo: Město Kunovice, 2021

Cena: 55 Kč vč. 10 % DPH

Brožura obsahuje vyvolávky z kunovské jízdy králů, které sesbíral pamětník a velký znalec svých rodných Kunovic Slávek Štěrba. Naleznete zde ale i mnoho dalších zajímavých informací o tomto jedinečném zvyku.

———————————————————————————

Hody s právem kdysi a dnes, v Kunovicích, Míkovicích, Véskách, Podolí, Popovicích a Sadech (Derfli)

Hody s právem kdysi a dnes

Autoři: Stanislav Štěrba, František Holmes Ilík

Vydalo: město Kunovice, 2016

Cena: 65 Kč vč. 10 % DPH

O původu, historii, průběhu hodů, termínech a právu, aneb co by měla vědět a umět hodová chasa.

Brožované vydání.

———————————————————————————

Jan Hrubý

Jan Hrubý

Autor: Jiří Deml

Vydalo: město Kunovice, 2016

Cena: 500 Kč vč. 10 % DPH

Život, doba a kamarádi jednoho z mužů 18. června 1942.

———————————————————————————

Olšava ví svoje

Olšava ví svoje

Autor: Jiří Jilík

Vydalo: Nakladatelství Jilík Jiří – Veligrad, 2012

Cena: 259 Kč vč. 10 % DPH

Výpravy proti proudu řeky a času. Kniha je doplněna o DVD.

———————————————————————————

Jdu Slováckem krásným II

Jdu Slováckem krásným II

Autor: Jiří Jilík

Vydalo: Nakladatelství JJ Uherské Hradiště, 2010

Cena: 265 Kč vč. 10 % DPH

Knížka národopisných fejetonů s nádhernými ilustracemi Františka Pavlici. 

———————————————————————————

Tajemství lásky

Tajemství lásky

Autor: Fanek Jilík

Vydalo: nakladatelství Veligrad – Jilík Jiří, 2014

Cena: 250 Kč vč. 10 % DPH

Výbor povídek a fejetonů, publikovaných v časopise Malovaný kraj. Společně s autorem se vrátíte do „starých“ Kunovic, které nadevše miloval. Kniha byla vydána u příležitosti 100 let narození a 20 let úmrtí Fanka Jilíka. 

———————————————————————————

Bosá léta

Bosá léta

Autor: Fanek Jilík

Vydalo: nakladatelství Veligrad, 2019

Cena: 255 Kč vč. 10 % DPH

Druhé vydání knihy o dětství slováckého chlapce. S ilustracemi Františka Bezděka. 

———————————————————————————

Orkafář, šlejfíř a sicař

Orkafář, šlejfíř a sicař

Autor: Jaroslav Jochymek

Vydalo: nakladatelství Ottobre 12

Cena: 235 Kč vč. 10 % DPH

Buchlovický rodák Jaroslav Jochymek se ve svých vzpomínkách věnuje řemeslům, živnostem a povoláním ze začátku dvacátého století. V knize je zastoupeno třicet pět řemesel (nechybí samozřejmě ani dobře známý handrlák), z nichž každé je obšírně popsáno, doplněno o bezprostřední ilustraci, navíc ke každému z nich autor připojil drobnou vzpomínku či krátký příběh, básničku, píseň nebo říkanku, aby je co nejvýstižněji představil čtenáři. Texty jsou psány v buchlovickém nářečí a své kouzlo mají právě ve své původní podobě. 

———————————————————————————

Slovník nářečí obcí regionu Dolní Poolšaví

Slovník nářečí obcí regionu Dolní Poolšaví

Autor: František Holmes Ilík a kol.

Vydal: Jiří Jilík – Veligrad, 2011, 2018

Cena: 189 Kč vč. 10 % DPH

Druhé doplněné vydání slovníku obcí Dolního Poolšaví – Kunovic, Míkovic, Podolí, Popovic, Sadů (Derfle) a Vések. Ponořte se do jazyku našich prapradědů…

———————————————————————————

POPOVICE – Slovácká obec v letech 1220 – 2020

Kniha Popovice

Autor: kolektiv autorů za redakce PhDr. Jiřího Čoupka

Vydala: obec Popovice, 2020

Cena: 399 Kč vč. 10 % DPH

Kniha vznikla u příležitosti 800. výročí nejstarší nalezené písemné zmínky o Popovicích a snaží se uceleně zachytit uplynulá staletí v životě a díle našich předků.

———————————————————————————

Poolšavím cestou králů i špehýřů

Poolšavím cestou králů a špehýřů

Autor: Jiří Jilík

Vydalo: Nakladatelství REGIA s. r. o., 2019

Cena: 289 Kč vč. 10 % DPH

Z edice „Tajemné stezky“. 

Je mnoho větších a známějších řek jako je Olšava. Spíš říčka, nežli řeka, ba dokonce potok, jak ji ve své kronice nazval kronikář Kosmas, je dnes stejně zapomenutá jako události, které se v jejím povodí kdysi odehrály. Dlouhou dobu tvořila hranici mezi Moravou a Uhry a navíc podél ní vedla zemská stezka spojující obě země. Vydáme se podél ní i my a začneme hned u pramene Olšavy pod hřebenem Bílých Karpat. Na zámku nový Světlov budeme přítomni koncertu orchestru poddaných a v Bojkovicích doprovodíme miškáře-zvěroklestiče před jejich dlouhou cestou do dalekých zemí k „uplakanému dubu“, kde se loučili s rodinami. Navštívíme všechna tři zaručená rodiště J. A. Komenského a měšťanům v Uherském Brodě pomůžeme spolu s Černým Jankem bránit hradby města před dobyvateli. Válečná vřava nás doprovodí i na místa dvou velkých bitev – na Lucké pole, kde kníže Vladislav porazil dvanáctiletého uherského krále Štěpána, a ke Hrubému boru. Na tamní slavné vítězství Jindřicha z Poděbrad nad Matyášem Korvínem mládenci z Vlčnova podnes vzpomínají jízdou králů. Obětí války, té poslední, se stal zámeček Pepčín v Oboře nad Veletinami, postavený stárnoucím hrabětem Václavem Kounicem pro Josefínu, dívku nešlechtického původu. Na dolním toku nás řeka přivede do blízkosti velkomoravského Veligradu. Na Výšině sv. Metoděje staneme u hrobů Velkomoravanů, jejichž potomci podnes v kraji žijí. Pokud jde o vzdálenost v kilometrech, proputujeme sice malý kousek Moravy, v čase však mnohem větší – od lovců mamutů až po rok slavného vítězství našich hokejistů v Naganu. Tož, vzhůru na cestu!

———————————————————————————

Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka

Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka

Autor: Jiří Jilík, Bořek Žižlavský

Vydalo: Nakladatelství REGIA s. r. o., 2018

Cena: 289 Kč vč. 10 % DPH

Z edice „Tajemné stezky“. 

Mohou vést tajemné stezky i po řece? Určitě ano, ale patrně je tam ještě nikdo nehledal. Buďme tedy prvními a vydejme se nejen po souši, ale i po řece Moravě krajem nazývaným Slovácko. Jen v tmavých konturách zahlédneme pod hladinou řeky zbytky kostela na spytihněvském hradišti, pohlceném před staletími řekou. Poblíž Jarošova nás proužek dýmu vystupující z vegetace upozorní na vesnici pravěkých lovců mamutů. Odtud poplujeme až k valům Veligradu-Starého Města, kde archeologové objevili ty nejnádhernější zlaté a stříbrné šperky.

Od vodní pevnosti (Uherské) Hradiště již další cesta k Ostrohu a k Veselí nad Moravou nebude bezpečná, neboť před oddíly divokých Bočkajovců, kuruců či osmanských Turků na rychlých koních není úniku. Osudovým se ovšem může stát i vlakové kupé, pokud v něm proti nám usedne proslulý lupič a vrah Lecián. Proto raději ve vedlejším přisedneme k vojvodovi Janu Klimešovi a Jaroslavu Haškovi, kteří odjíždějí vstříc balkánskému dobrodružství. A kdo ví, možná prožijeme i velkou lásku, snad ale šťastnější, než byla láska Mánesova modelu Verunky Čudové k hraběti z bílovického zámku, anebo „galánečky z Ježova“, do níž se zamiloval spisovatel Vojtěch Rozner. Až překonáme Moravskou Saharu, v Kyjově si připijeme pohárem vína s poštovním úředníkem Petrem Bezručem, který si poznamená do notýsku, že „vždy veselo bývalo v Kyjově, vždy veselo v Kyjově bude!“ Což ovšem platí nejen o Kyjově, ale i o celém slováckém Dolňácku.

———————————————————————————

Uherskohradišťsko z nebe

Uherskohradišťsko z nebe

Autor: Milan Paprčka a kolektiv

Vydalo: CBS Nakladatelství s.r.o., 2018

Cena: 200 Kč vč. 10 % DPH

Fotografická kniha, zachycující krásy Uherskohradišťska poněkud netradičně – z nebe. 

———————————————————————————

Baťův kanál – Od myšlenky k nápadu

Baťův kanál - Od myšlenky k nápadu

Autoři: Ing. Pavel Cenek, Ing. Jana Kučerová, Ing. David Veselý, Ing. Ludmila Kovářová, Čestmír Daňhel, Ing. Radim Fajt, Mgr. Martin Marek, Ph.D.

Vydalo: Povodí Moravy, s.p., 2018

Cena: 299 Kč vč. 10 % DPH

Kniha vyšla u příležitosti 80. výročí dobudování Baťova kanálu. Obsahuje informace o výstavbě, technických památkách, přístavech i budoucnosti tohoto pozoruhodného díla. Součástí je i vyjmutelná plavební a turistická mapa.

———————————————————————————

Buchlov – historie a příběhy hradu

Buchlov - historie a příběhy hradu

Autor: Bořek Žižlavský

Vydalo: Nakladatelství Buchlov – Milan Železník, 2018

Cena: 260 Kč vč. 10 % DPH

Autor knihy zve čtenáře na procházku po stopách bohaté a tak trochu tajemné historie hradu Buchlov. Kniha vychází ve druhém, upraveném a doplněném vydání.

———————————————————————————

Městská heraldika

Městská heraldika

Vydal: Zapsaný spolek KAM po Česku, 2016

Cena: 200 Kč vč. 10 % DPH

Přehled znaků měst. U každého znaku najdete nejen jeho popis, ale také informace o městě a zajímavých místech v jeho okolí, tipy na výlety a pravidelně konané akce.

———————————————————————————

Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku (I. a II. díl)

Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku

Vydal: Region Slovácko, 2021

Cena: 369 Kč vč. 10 % DPH za každý díl

Druhé, upravené vydání oblíbených kuchařek slováckých receptů.