Mikroregion Dolní Poolšaví leží v jihozápadní části Zlínského kraje a severní části turistické oblasti Slovácko. Jak nám napovídá název mikroregionu, oblast se rozkládá na dolním toku řeky Olšavy a tvoří přirozený kulturní a krajinný celek. 

Logo_Mikroregionu_barevne_s_textem_060119_0


Svazek obcí byl založen v lednu 2005 za účelem ochrany společných zájmů v různých oblastech lidské činnosti a podpory cestovního ruchu na svém území. Sdružuje devět členů, z nichž tři jsou místními částmi města Uherské Hradiště, a je tvořen celkem 7 458 ha plochy, na nichž žije více než 11 500 obyvatel. 

Krajinu mikroregionu lze rozdělit na dvě oblasti. Okolí Kunovic náleží k rovině Dolnomoravskému úvalu, avšak půjdeme-li proti proudu řeky Olšavy, uvidíme zdvihající se kopce Bílých Karpat. Oblast je typická vínem, slivovicí a slováckým folklorem. Každá obec slaví své hody, největší svátek na Slovácku, v Kunovicích pořádají každý sudý rok Jízdu králů. 

Na území Dolního Poolšaví se rozkládá několik zajímavých přírodních lokalit. Přírodní památka Olšava ležící mezi obcemi Podolí a Míkovice představuje posled-ní zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olša-vy. Lokalita je zajímavá hlavně ze zoologického hlediska. V přírodním parku Prakšická vrchovina na pravém břehu řeky Olšavy se vyskytuje kriticky ohrožená kudlanka nábožná. Přírodní rezervace Rovná hora, která leží severně od Hradčovic, je tvořena loukami a pastvinami na silně svažitých pozemcích s bohatými výskyty ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Velmi vzácný je starobylý druh mravence, který je známý pouze z několika lokalit v Evropě. Přírodní památku Terasy tvoří bývalé terasovité sady ležící asi 0,5 km severovýchodně od Drslavic. Jedná se o lokalitu s bohatým výskytem teplomilných živočichů a rostlin. Konečně přírodní rezervace Vrchové–Chrástě leží necelé 2 km severovýchodně od Drslavic. Jedná se o stepní až lesostepní stráň přecházející v les, v níž žijí vzácné druhy rostlin a hmyzu. 

Celá oblast je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku.

Olsava_1

Členy mikroregionu jsou obce: 
Kunovice https://www.mesto-kunovice.cz
Podolí www.obecpodoli.cz
Popovice http://www.popovice.cz
Hradčovice http://www.hradcovice.cz
Drslavice http://www.drslavice.cz
Veletiny http://www.obecveletiny.cz
městské části Uh. Hradiště www.mesto-uh.cz : Míkovice, Vésky, Sady

Mikroregion Dolní Poolšaví 
nám. Svobody 361
686 04 Kunovice
mobil: +420 720 052 325
E-mail: dolnipoolsavi@email.cz 

 

Informační zpravodaj MDPO 2017/02

Stránky mikroregionu Dolní Poolšaví

Propagační materiál ke stažení

 

2013_07_02_MDP_2013_07_18