Oznámení

Vážení občané,
z důvodu probíhajících stavebních prací protipovodňových opatření v ulici Ve Strhanci bude ve dnech 11. a 12. října 2021 uzavřen sběrný dvůr.

Upozornění

Vážení občané,
z důvodu rekonstrukce komunikace Na Rynku a tř. Vítězství, není v současné době městský rozhlas v provozu v těchto lokalitách:  Na Rynku, tř. Vítězství, Na Drahách, Ve Strhanci, Potočná, Nad Rybníčkem, Na Bělince, Luční. Funkčnost městského rozhlasu bude obnovena po dokončení kabelového vedení přibližně ve druhé polovině října 2021.