Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2019

Ke stažení: Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní…