Veřejná vyhláška Krajského úřadu Zlínského kraje, č. j. KUZL 41473/2021 – rozhodnutí o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a ŽP, č. j. MUUH-SŽP/37537/2020/KotL/UR 26 ze dne 12. 11. 2020 – “Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a. s.”

Ke stažení: Veřejná vyhláška Krajského úřadu Zlínského kraje, č. j. KUZL 41473/2021 – rozhodnutí o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a ŽP, č. j. MUUH-SŽP/37537/2020/KotL/UR 26 ze dne 12. 11. 2020 – “Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a. s.” Vystaveno dne: 30. 7. 2021 Sejmout dne:…