Restaurování pamětního kříže z roku 1867 u kostela sv. Petra a Pavla

Město Kunovice má již řadu let trvalý zájem o ochranu a zachování kulturních památek místního významu. To zahrnuje kromě jiného, také péči o drobné sakrální stavby na území města.
Počátkem listopadu tohoto roku byly ukončeny restaurátorské práce na pamětním kříži z roku 1867, který je umístěný u hlavní silnice ve směru Ostrožská Nová Ves u kostela sv. Petra a Pavla v Kunovicích v blízkosti stávajícího přechodu pro chodce. Restaurátorské práce byly započaty v červnu letošního roku díky podpoře Zlínského kraje.

Hlášení městského rozhlasu dne 29.10.2021

Vážení občané, oznamujeme Vám, že od pondělí 1. listopadu 2021 od 6:00 do středy 3.listopadu 2021 do 18:00 bude uzavřen vjezd do ulice Ve Strhanci z ulice Na Rynku. K uzavření ulice dojde z důvodu provádění prací v místě napojení ulice Ve Strhanci na ulici Na Rynku a pokládky asfaltových vrstev komunikace v rámci stavby „Silnice I/55 Kunovice,…

Hlášení městského rozhlasu dne 27.10.2021

Vážení občané, oznamujeme Vám, že od pondělí 1. listopadu 2021 od 6:00 do středy 3.listopadu 2021 do 18:00 bude uzavřen vjezd do ulice Ve Strhanci z ulice Na Rynku. K uzavření ulice dojde z důvodu provádění prací v místě napojení ulice Ve Strhanci na ulici Na Rynku a pokládky asfaltových vrstev komunikace v rámci stavby „Silnice I/55…

Uzavírka ulice Ve Strhanci 1.11. – 3.11.2021

Vážení občané, od pondělí 1.listopadu 2021 od 6:00 hod., do středy 3.listopadu 2021 do 18:00 hodin bude prováděna pokládka asfaltových vrstev na ulici Na Rynku v úseku od ulice Obchodní po most s Olšavou. Po dobu pokládky asfaltových vrstev bude uzavřen vjezd do ulice Ve Strhanci z ulice Na Rynku. Příjezd i výjezd do ulice Ve Strhanci bude umožněn po silničním mostě z ulice Potočná a udržovanou polní cestou na konci zástavby ulice Ve Strhanci, směrem k obchvatu a stavebninám PRODOMA. Žádáme Vás o shovívavost a respektování pokynů pracovníků realizační firmy.