Pokládky asfaltových vrstev na průtahu od 8.11. do 14.11.2021

Vážení občané, v týdnu od 8.11. budou probíhat poslední pokládky asfaltových vrstev v letošním roce. V pondělí 8.11. bude dokončen asfaltový povrch před čerpací stanicí MOL (od začátku úseku po ulici Obchodní). Od pondělí 8.11 do středy 10.11 budou probíhat pokládky asfaltových povrchů na třech úsecích vozovky: – Od ulice Na Drahách po výjezd na…

Usnesení vlády a krizová opatření, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ke COVID-19

Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021.

Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb s účinností ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod.

Pravidla zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest platná od 1.11.2021, změna od 15.11.2021.

Omezení provozu vysokých, středních a základních škol platné od 31.8.2021, testování žáků od 1.11.2021 a od 22.11.2021.

Pravidla pro testování obyvatel platná od 22.11.2021.

Odkaz na centrální rezervační systém testování a očkování proti koronaviru. Od 1. července 2021 se zde k očkování mohou registrovat občané nad 12 let. Občané Kunovic se, pokud jim s registrací nemůže pomoci rodina, mohou obrátit také na pracovníky Městského informačního centra Kunovice na tel. 572 549 999. Pracovník se seniorem domluví termín schůzky, na které mu pomůže se zaregistrovat.

Aktualizováno 26.11.2021