Hlášení městského rozhlasu dne 26.04.2021

Oznámení Starosta města Kunovice Ing. Pavel Vardan oznamuje, že XIV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice se bude konat ve čtvrtek 29. dubna 2021 v 17:00 hodin v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. – Firma JUKKA bude prodávat v úterý 27. dubna 2021 v čase 12.15 – 12.45 hodin před Městským úřadem v Kunovicích následující stromky k jarní…

OZNÁMENÍ – „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice“

Vážení občané, dovolujeme si Vám oznámit, že po dobu realizace stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice“, bude platit omezení  ZÁKAZ VJEZDU CYKLISTŮ do areálu ZŠ U Pálenice. Pro chodce bude zřízen uvnitř areálu provizorní chodník vedoucí kolem staveniště. Tato omezení vznikla na základě požadavku koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z důvodu zajištění bezpečnosti občanů,…