Záchranářský vrtulník

Letecké muzeum v Kunovicích získalo svou první státní dotaci

Letecké muzeum v Kunovicích získalo svou první státní dotaci. V rámci dotačního programu Kulturní aktivity – Podpora projektů spolků a pobočných spolků podporující kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií dostalo od Ministerstva kultury České republiky celkem sto devatenáct tisíc korun. „Finanční prostředky byly poskytnuty na vybudování edukativní interaktivní zóny pro…