Zprávy z radnice

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 10. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 8.10.2021 od 7:30 do 14:30 hodin.

Uzavření části komunikace v ulici Ve Strhanci

Vážení občané, z důvodu provádění asfaltového spojovacího postřiku bude v pondělí 20. 9. od 16 hodin uzavřena část komunikace v ulici Ve Strhanci v místě od železničního přejezdu po zadní most ve směru toku řeky Olšavy. Finální asfaltová vrstva se bude pokládat v úterý 21. 9. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o přerušení dodávky vody 21.9.2021

Vážení občané, Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují, že z důvodu havárie je přerušena dodávka vody v ulici třída Vítězství (od Olšavy po křižovatku na obchvat) do 15:00 hodin 21.9.2021.

Usnesení vlády a krizová opatření, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ke COVID-19

Odkaz na centrální rezervační systém očkování proti koronaviru. Od 1. července 2021 se zde mohou registrovat občané nad 12 let. Občané Kunovic se, pokud jim s registrací nemůže pomoci rodina, mohou obrátit také na pracovníky Městského informačního centra Kunovice na tel. 572 549 999. Pracovník se seniorem domluví termín schůzky, na které mu pomůže se zaregistrovat.

Vyzvednutí certifikátu “Certifikát EU Covid-19” o  AG a PCR testech a uskutečněném očkování je možné na webovém portále https://ocko.uzis.cz. Tento certifikát, který platí v celé EU, nahrazuje starší typ certifikátu, který byl vydávaný před 1. červnem 2021. Pokyny pro výměnu certifikátů zde. Pro stažení certifikátu do mobilního telefonu je třeba nainstalovat aplikaci Tečka z Google Play, nebo App Store.

Pravidla pro maloobchodní prodej a služby platná od 1.9.2021 a změna platná od 13.9.2021.

Pravidla zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest  platná od 31.8.2021.

Omezení provozu vysokých, středních a základních škol platné od 31.8.2021.

Pravidla pro bezplatné antigenní testování obyvatel. Postupy pro online objednání k testům na COVID-19 antigenními  testy a  RT PCR testy jsou umístěny v článku.
Odkaz na oficiální COVID portál Ministerstva vnitra ČR s informacemi k aktuálním opatřením, řešením životních situací a kompenzačními programy.

Aktualizováno 18.9.2021

Oznámení o přerušení dodávky vody 16.9.2021

Vážení občané, Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují, že z důvodu havárie je přerušena dodávka vody v průmyslové zóně mezi Kunovicemi a Uherským  Hradištěm do 14:00 hodin 16.9.2021.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kunovice

Vážení občané, zveme Vás na veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Kunovice s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v pondělí 20. 9. 2021 v 16.00 hodin v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr s.r.o (Panská 25) ve Společenském sále. Změna č. 1 Územního plánu Kunovice je pořizována zkráceným postupem podle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21. 9. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 21.9.2021 od 7:30 do 14:30 hodin v části ulice Ve Strhanci.

Na Dni Zlínského kraje pořídíte kartu Zetka za zvýhodněnou cenu

Zlín, 6. 9. 2021 — Koncerty, hry, atrakce, trhy… jako každý rok, i letos se v okolí sídla krajského úřadu uskuteční Den Zlínského kraje. Tento rok připadá termín oblíbené akce na poslední zářijovou sobotu, tedy na 25. září. A tentokrát nebude chybět ani společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED), která představí Integrovanou dopravu Zlínského kraje (IDZK).

Oznámení

Vážení občané, ve dnech 6. až 17. září 2021 bude kancelář na veřejném pohřebišti v Kunovicích z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.

Barumka zasáhne provoz linek Integrované dopravy Zlínského kraje

Zlín, 20. 8. 2021 — Po loňské nucené pauze způsobené koronavirovou pandemií se do Zlína a celého regionu vrací populární „Barumka“. Automobilová soutěž Barum Czech Rally Zlín, součást mistrovství Evropy i mistrovství České republiky, s sebou přinese ve dnech 26. – 29. srpna 2021 i některé změny v systému Integrované dopravy Zlínského kraje. Přinášíme vám základní přehled.

Projekt rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice

Projekt

REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ U PÁLENICE

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Celkové stavební náklady dosáhly 16.921.747,59 Kč, přičemž finanční podpora z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj pokryla výdaje ve výši 5.000.000,00 Kč a zbývající část byla hrazena z rozpočtu města Kunovice. Projekt je realizován v roce 2021 a zhotovitelem stavby je společnost Sportovní areál Kunovice, správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.

Provoz sběrného dvora po dobu uzavírky silnice I/55

Sběrný dvůr zůstává po dobu uzavírky silnice I/55 v provozu. Žádáme občany, aby využívali náhradní přístupovou trasu přes ul. Na Bělince – Na Rybníčku – Potočná – Ve Strhanci. Při průjezdu ulicemi Potočná a Ve Strhanci je nutno dbát zvýšené opatrnosti, jedná se prozatím stále ještě o průjezd stavbou protipovodňových opatření. Provozní doba sběrného dvora…

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21. 7. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 21.7.2021 od 7:30 do 14:30 hodin.

ŘSD ČR dnes zahájilo důležitou stavbu na silnici I/55 v Kunovicích

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo v pondělí 12. července rekonstrukci a částečné rozšíření silnice I/55 v průtahu městem Kunovice. Cílem stavby je zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. První dopravní omezení začne platit od 20. července, kdy během uzavírky pracovního úseku na silnici I/55 budou řidiči využívat objízdnou trasu přes obec Míkovice a silnici I/50. Předpoklad dokončení stavebních prací je v roce 2022.

Demontáž mostu

Vážení občané, v průběhu středy 7. července bude probíhat demontáž starého mostu v ulici Olšavní. Z tohoto důvodu zde nebude možný průjezd.

KUNOVICE, PRŮTAH – první informace k plánovaným omezením dopravy

Vážení spoluobčané, řidiči, návštěvníci města po téměř 15 letech přípravných prací se blíží zahájení samotné stavby řešící celkovou rekonstrukci průtahu městem Kunovice. V červnu byla uzavřena smlouva s vybraným zhotovitelem stavby, kterým je společnost Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava. Vzhledem k peripetiím při řešení objízdných tras při realizaci akce jsme Vám…

Pozvánka na veřejné projednávání

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné projednávání připravovaného strategického dokumentu
“Urbanistická koncepce širšího centra města Kunovice”
v úterý 22. června 2021 od 17:00 hodin v Přednáškovém sále Panského dvora Kunovice.

Pozvánka na veřejné projednávání

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné projednávání připravovaného strategického dokumentu města Kunovice
“Strategický plán rozvoje města Kunovice 2022 – 2030”
v úterý 8. června 2021 od 17:00 hodin v Přednáškovém sále Panského dvora Kunovice

Uzavírka ulice Olšavní

Z důvodu pokračujících prací na novém mostu přes řeku Olšavu bude ve středu 9.6. 2021 od 7:30 – 15:00 umožněn průjezd ke sportovnímu hřišti přes ulici Škrabalka. Průjezd k nemovitostem od ulice Na Karmaku po ulici Derflanská bude možný přes vyznačenou objízdnou trasu (směr koupaliště).

Aktuality z města

Hody s právem v Kunovicích - program 2021

Program letošních hodů je připraven

Po nucené “koronavirové” pauze připravuje město Kunovice na poslední zářijový víkend tradiční Hody s právem. Program je plánován v podobném duchu, jako tomu bylo v předchozích letech. Nebudou chybět tradiční zvyky, jako je žádání o právo, vození berana či hodový průvod. A naplánován je i bohatý doprovodný program – výstava obrazů, na kterých jsou zachyceny…

Obraz s motivem Kunovic

Zveme vás na výstavu Kunovice v obrazech

Kunovice v obrazech – to je název letošní hodové výstavy, kterou pořádá město Kunovice ve spolupráci s historicko-etnografickou komisí. Představí díla profesionálních i amatérských malířů, kteří svým štětcem ztvárnili místní zákoutí. Součástí výstavy bude i charitativní akce – paní Marie Dřínková z Kunovic nám věnovala několik svých obrazů, které si budete moci na výstavě zakoupit.…

Dýně

Vyhlašujeme soutěž Barevný podzim!

Barevný podzim je soutěž pro všechny věkové kategorie, od rodin s dětmi po seniory. Ozdobte svůj dům, balkon, lodžii, předzahrádku či vstup do bytového domu v podzimním duchu a zapojte se! Na výherce čekají pěkné věcné ceny. Fotografie své výzdoby nám můžete doručit: elektronicky – posílejte na monika.pancochova@mesto-kunovice.cz, v tištěné podobě – vhoďte do poštovní…

Logo Orel

V neděli 19. září se uskuteční Sportovní den s Orlem

Jednota Orel Kunovice a město Kunovice vás srdečně zvou na Sportovní den s Orlem. Akce s podtitulem Cesta z pohádky do pohádky se uskuteční v neděli 19. září od 15:00 v Areálu jízdy králů.
V případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší.

Tyl v Kunovicích

Zveme vás na představení knihy „Tyl v Kunovicích“

Srdečně vás zveme na představení nové knihy „Tyl v Kunovicích“ autora Zdeňka Piláta. Kniha mapuje dlouholetou historii ochotníků v Kunovicích. Křest se uskuteční v pátek 17. září 2021 v 16:30 v Přednáškovém sále Panského dvora. Krátký program oživí vzpomínky bývalých členů divadelního souboru Tyl či vystoupení loutkoherce Josefa Borka a Kunovských komediantů. Zazní i šlágry…

Warning

Pozor na neznámého muže, který láká děti do červené dodávky

Vážení rodiče, bohužel jsme zaznamenali případ, kdy neznámý muž v Kunovicích u základní školy lákal dítě do červené dodávky. Prosíme, poučte své děti, jak se v takové situaci zachovat a buďte na pozoru – v případě, že podobnou situaci Vy nebo Vaše děti zahlédnete, volejte neprodleně policii.

CMD Beruška - logo

V pondělí 6. září se opět otevře “Beruška”

V pondělí 6. září se opět otevřou dveře Centra pro matky s dětmi Beruška. Centrum nově povede paní Hana Uherková, kterou můžete znát z lekcí Baby hraní. Otevřeno bude každý všední den od 9:00 do 12:00 a můžete se těšit i na oblíbený program – tvoření, cvičení a mnoho dalšího. Prosíme o dodržování platných epidemiologických…

Ostrov svobody

Naganský expres se vydal na let do Havany

Od pondělí 30. 8. do soboty 4. 9. probíhá v Leteckém muzeu v Kunovicích, konkrétně v letadle Tu-154 M přezdívaném „Naganský expres“, natáčení krátkého absolventského snímku režiséra a scénáristy Petra Januschky Ostrov svobody. Interiér Kunovického Tupolevu v něm hraje roli letounu Iljušin Il-62 na lince z Prahy do Havany. Na jeho palubě se potkávají dva…

Bystřice pod Lopeníkem - muzeum

Zástupci města sbírali zkušenosti v Bystřici pod Lopeníkem

Zástupci několika měst a obcí, kteří uvažují o zřízení či úpravách památkových domků ve svých obcích, se v pondělí zúčastnili exkurze v muzeu v Bystřici pod Lopeníkem. Exkurzi umožnil v objektu obce starosta, pan Martin Gavenda. Cílem bylo nasbírat zkušenosti pro náš dlouhodobě připravovaný projekt revitalizace památkových domků v Kunovicích. Setkání bylo určeno zástupcům měst…

Plakát - kurzy lidových tanců

Kurzy lidových tanců se blíží

Kurzy lidových tanců se blíží. A jaké tance se budete moci v týdnu od 13. do 17. 9. naučit? Program je následující: pondělí – tance kunovské sedlcké, hucké sedlcké, úterý – tance bílovské sedlcké, středa – tance boršické sedlcké, čtvrtek – tance z Kopanic, pátek – karičky. Hudební doprovod CM Lintava. Akci pořádá město Kunovice…

Slavnosti vína 2021 - plakát

Blíží se další slavnosti vína!

Už jen necelý měsíc nás dělí od Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti! Letos se tato oblíbená akce uskuteční v termínu 10. – 12. 9. 2021 a opět nebudou chybět ani zástupci Kunovic.
Více informací na www.slavnostivinauh.cz.

Verbuňk 2021

Je tady KURZ VERBUŇKU!

Zájemci o tento mužský lidový tanec, který je od roku 2005 zapsán organizací UNESCO na seznamu Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva, budou mít jedinečnou příležitost naučit se cifry od předních verbířů regionu Slovácko. V jednotlivých dnech se ve večerní škole od 18 hodin prostřídají na parketách kulturního zařízení Pálenice v Kunovicích známí verbíři…