Zprávy z radnice

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30. 11. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 30.11.2021 od 7:30 do 14:30 hodin.

Postup prací na opravách místních komunikací 25. – 27.11.2021

Čtvrtek 25.11.  –   Cca od 11:00 hod. bude prováděna pokládka obrusné vrstvy komunikace v ulici Olšavní a U Pálenice. Ulice bude otevřena dvě hodiny po dokončení pokládky. Cca od 14:00 hod. bude prováděna pokládka obrusné vrstvy komunikace v ulici V Patouškách. Ulice bude otevřena dvě hodiny po dokončení pokládky.   Pátek 26.11.    –  …

Usnesení vlády a krizová opatření, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ke COVID-19

Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021.

Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb s účinností ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod.

Pravidla zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest platná od 1.11.2021, změna od 15.11.2021.

Omezení provozu vysokých, středních a základních škol platné od 31.8.2021, testování žáků od 1.11.2021 a od 22.11.2021.

Pravidla pro testování obyvatel platná od 22.11.2021.

Odkaz na centrální rezervační systém testování a očkování proti koronaviru. Od 1. července 2021 se zde k očkování mohou registrovat občané nad 12 let. Občané Kunovic se, pokud jim s registrací nemůže pomoci rodina, mohou obrátit také na pracovníky Městského informačního centra Kunovice na tel. 572 549 999. Pracovník se seniorem domluví termín schůzky, na které mu pomůže se zaregistrovat.

Aktualizováno 26.11.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3. 12. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 3.12.2021 od 7:30 do 14:30 hodin.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1. 12. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 1.12.2021 od 7:30 do 14:30 hodin.

Pokládka asfaltových vrstev v ulici Potočná

Vážení občané, v pondělí 15.11.2021 bude v ulici Potočná úplné omezení pohybu při pokládce asf. vrstev v místě od železničního přejezdu do cca poloviny úseku směrem k přejezdové lávce. Žádáme Vás proto o odstranění vozidel od 7.00 – 18.0 hod. Dále bude úplné omezení pohybu na cyklostezce v ulici Potočná ve dnech 15.11. – 17.1.…

Úplná uzavírka I/55

Oznamujeme občanům, že v sobotu 13.listopadu 2021, v době od 7:00 hodin do 16:00 hodin bude úplně uzavřena rekonstruovaná část komunikace I/55 v úseku od křižovatky s nájezdem na I/50 po ulici Ve Strhanci. Uzavírka bude z důvodu provádění vodorovného dopravního značení a osazování portálu pro dopravní značení, který je přes celou vozovku.

Uzavírka se bude vztahovat na všechna vozidla, včetně těch, která mají průjezd staveništěm povolen.

Svoz odpadu v ulici Na Řádku

Oznamujeme občanům, že svoz odpadu v ulici Na Řádku proběhne z důvodu uzavírky komunikace ve čtvrtek 11. 11. 2021.

 

Přehled uzavírek na protipovodňových opatřeních od 8.11. do 14.11.2021

Vážení občané, od pondělí 8.11. do středy 10.11.2021 bude uzavřená křižovatka ulic Olšavní a Na Karmaku z důvodů přepojení vodovodu. V pátek 12.11. až sobotu 13.11.2021 bude probíhat pokládka asfaltových vrstev na ulici Olšavní od č.p. 1335 po Pálenici, ulice bude uzavřena v pátek od 7:00 do 16:00 hod., pokud to bude nutné i v…

Pokládky asfaltových vrstev na průtahu od 8.11. do 14.11.2021

Vážení občané, v týdnu od 8.11. budou probíhat poslední pokládky asfaltových vrstev v letošním roce. V pondělí 8.11. bude dokončen asfaltový povrch před čerpací stanicí MOL (od začátku úseku po ulici Obchodní). Od pondělí 8.11 do středy 10.11 budou probíhat pokládky asfaltových povrchů na třech úsecích vozovky: – Od ulice Na Drahách po výjezd na…

Upozornění – uzavírka ul. Na Řádku

Vážení občané, v pondělí 8. 11. 2021 od 7.30 hod. do úterý 9. 11. 2021 maximálně do 17.00 hod bude uzavřen výjezd z místní komunikace ul. Na Řádku na ul. tř. Vítězství.

Úplná uzavírka komunikace třída Vítězství

V sobotu 13.11.2021 bude z důvodu osazování portálu pro dopravní značení uzavřena třída Vítězství od ulice Obchodní po ulici Ve Strhanci. Vozovka bude uzavřena pro veškerý provoz mimo autobusové dopravy.
Průjezd nebude umožněn ani držitelům povolenek pro vjezd do stavby.

Restaurování pamětního kříže z roku 1867 u kostela sv. Petra a Pavla

Město Kunovice má již řadu let trvalý zájem o ochranu a zachování kulturních památek místního významu. To zahrnuje kromě jiného, také péči o drobné sakrální stavby na území města.
Počátkem listopadu tohoto roku byly ukončeny restaurátorské práce na pamětním kříži z roku 1867, který je umístěný u hlavní silnice ve směru Ostrožská Nová Ves u kostela sv. Petra a Pavla v Kunovicích v blízkosti stávajícího přechodu pro chodce. Restaurátorské práce byly započaty v červnu letošního roku díky podpoře Zlínského kraje.

Městský úřad bude po více než 26 letech bezbariérový

Počátkem března letošního roku zažádalo město Kunovice o dotaci na akci „Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, programu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Uzavírka ulice Ve Strhanci 1.11. – 3.11.2021

Vážení občané, od pondělí 1.listopadu 2021 od 6:00 hod., do středy 3.listopadu 2021 do 18:00 hodin bude prováděna pokládka asfaltových vrstev na ulici Na Rynku v úseku od ulice Obchodní po most s Olšavou. Po dobu pokládky asfaltových vrstev bude uzavřen vjezd do ulice Ve Strhanci z ulice Na Rynku. Příjezd i výjezd do ulice Ve Strhanci bude umožněn po silničním mostě z ulice Potočná a udržovanou polní cestou na konci zástavby ulice Ve Strhanci, směrem k obchvatu a stavebninám PRODOMA. Žádáme Vás o shovívavost a respektování pokynů pracovníků realizační firmy.

Oznámení

Vážení občané,
z důvodu probíhajících stavebních prací protipovodňových opatření v ulici Ve Strhanci bude ve dnech 11. a 12. října 2021 uzavřen sběrný dvůr.

Upozornění

Vážení občané,
z důvodu rekonstrukce komunikace Na Rynku a tř. Vítězství, není v současné době městský rozhlas v provozu v těchto lokalitách:  Na Rynku, tř. Vítězství, Na Drahách, Ve Strhanci, Potočná, Nad Rybníčkem, Na Bělince, Luční. Funkčnost městského rozhlasu bude obnovena po dokončení kabelového vedení přibližně ve druhé polovině října 2021.

Oznámení o přerušení dodávky vody 21.9.2021

Vážení občané, Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují, že z důvodu havárie je přerušena dodávka vody v ulici třída Vítězství (od Olšavy po křižovatku na obchvat) do 15:00 hodin 21.9.2021.

Uzavření části komunikace v ulici Ve Strhanci

Vážení občané, z důvodu provádění asfaltového spojovacího postřiku bude v pondělí 20. 9. od 16 hodin uzavřena část komunikace v ulici Ve Strhanci v místě od železničního přejezdu po zadní most ve směru toku řeky Olšavy. Finální asfaltová vrstva se bude pokládat v úterý 21. 9. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o přerušení dodávky vody 16.9.2021

Vážení občané, Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují, že z důvodu havárie je přerušena dodávka vody v průmyslové zóně mezi Kunovicemi a Uherským  Hradištěm do 14:00 hodin 16.9.2021.

Aktuality z města

Advent v Kunovicích - zrušeno

Město přistoupilo ke zrušení adventního programu

Milí občané, jako každoročně, tak i na letošní Advent, připravilo město Kunovice ve spolupráci se soubory a dalšími spolky mnoho zajímavých kulturních a společenských akcí, které měly být zahájeny první adventní neděli. Bohužel covidová situace v našem okolí si žádá jejich omezení. Proto vedení města Kunovice rozhodlo o jejich zrušení. Pevně doufáme, že tímto krokem…

Vandalismus

Nové výsadby terčem vandalismu

V posledních týdnech se stalo město Kunovice terčem kritiky za skácení narušených dřevin v intravilánu obce. Jak již město komentovalo v předchozích článcích, jednalo se o kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu, který byl u vybraných dřevin potvrzen odborným znaleckým posudkem. Při samotném kácení se u většiny dřevin původní obava plně prokázala. Při průřezu byla patrná počínající nebo…

MiG-23MF

Nadzvuková stíhačka s měnitelnou geometrií křídel „poletí“ z Prahy do Kunovic

Skupině muzejníků z kunovického leteckého muzea se podařila ve velmi krátkém čase demontáž nadzvukového stíhacího letounu s měnitelnou geometrií křídel MiG-23MF (Flogger B), který se nachází v areálu LOM PRAHA s.p. Během nedlouhé chvíle připravili „třiadvacítku“ s trupovým číslem 7184 k pozemnímu transportu z pražských Malešic do Kunovic. Stalo se tak na základě smlouvy o výpůjčce mezi LOM PRAHA s.p. a Leteckým…

Vyřezávaný betlém

Zveme vás na výstavu betlémů

Srdečně vás zveme na výstavu betlémů, která se uskuteční ve dnech 19. 12. 2021 – 2. 1. 2022 v Přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích. Prohlédnout si budete moci betlémy ze sbírky pana Františka Gajdy, řezbáře – učitele ze Strážnice a jeho následovníků z Kunovic. Vernisáž proběhne 19. 12. v 15:00. V dalších dnech bude…

Soutěž Inspirativní region

Město Kunovice se dostalo do finále soutěže Inspirativní region

Soutěž, která je zaměřena na příklady dobré praxe v oblasti městské samosprávy, připravuje agentura CzechInvest. Letošní ročník se zaměřil na projekty, které se týkají podpory podnikatelského prostředí ve městech a obcích. Naše město do soutěže přihlásilo projekt rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola. Finalisty nyní čeká natočení krátkých videospotů, které budou postupně…

Mikuláš

Město Kunovice opět chystá Mikulášskou obchůzku

Milí rodiče, po loňské „covidové“ pauze město Kunovice znovu nabízí možnost objednat si mikulášskou družinu, která přijde v neděli 5. 12. obdarovat či mírně pokárat vaše děti. Hlásit se můžete v informačním centru na tel. 572 549 999 nebo mic@mesto-kunovice.cz.

Retro hračka

Vzpomínky na dětství – výstava panenek a retro hraček

Také si občas rádi zavzpomínáte na své hračky z dětství? Panenky a mnoho jiných hraček, se kterými jsme si jako malí hrávali my, naši rodiče či prarodiče si budete moci prohlédnout na výstavě “Vzpomínky na dětství”, kterou pro vás připravuje paní Marie Čierniková. Výstava se uskuteční od 17. do 21. 11. ve Společenském sále Panského…

Památkový domek

Přijďte se do památkového domečku vyfotit na vánoční přání

Nemáte ještě pěknou rodinnou fotku na vánoční či novoroční přání? Využijte naši nabídku a přijďte se vyfotit v dobovém prostředí kunovského památkového domečku. Focení bude probíhat v sobotu 20. 11. (od 13:00 do 18:00) a v neděli 21. 11. (od 9:00 do 13:00). K dispozici vám bude fotograf Petr Ovsík, který bude mít na každou…

Lípa

K řece Olšavě se vracejí stromy

Nejen k Olšavě, ale i do dalších míst ve městě jsou v současné době vysazovány stromy v rámci náhradní výsadby uložené za dřeviny pokácené při stavbě protipovodňových opatření na řece Olšavě. V korytě toku není možné dřeviny umísťovat, město se tedy snažilo doplnit liniové výsadby podél řeky tam, kde to z hlediska prostorových možností i vlastnických vztahů k pozemkům bylo jen…

Čechomor Kooperativa Tour

Prodej vstupenek na koncert skupiny Čechomor

AKTUALIZACE: koncert byl zrušen!

Od dnešního dne zakoupíte v Městském informačním centru Kunovice vstupenky na koncert skupiny Čechomor, který se uskuteční 17. 12. 2021 od 19:00 ve sportovní hale v Kunovicích.

Lampionový průvod

Připojte se k Lampionovému průvodu

Sdružení rodičů při ZŠ U Pálenice, Sdružení rodičů při ZŠ Červená cesta, mateřská škola, ZUŠ a město Kunovice pro vás připravují další ročník Lampionového průvodu.

Kunovský blešák a zabijačka

Máte doma přebytečné starožitnosti, keramiku, obrazy, knihy, kuchyňské nádobí, hračky, sportovní potřeby, nepoužívané hudební nástroje a další nepotřebné věci, které chcete prodat?
(Kromě oblečení). Nebo si naopak chcete něco starožitného pořídit? Otevíráme KUNOVSKÝ BLEŠÁK!

Wellington byl jejich osud

Zveme vás na křest knihy Wellington byl jejich osud

Wellington byl jejich osud – to je název nové publikace Daniela Ševce. Kniha v sobě nese životní příběh Sgt Jaromíra Drmelky, pilota 311. čs. bombardovací perutě RAF, který zahynul v Anglii při jedné z hlídek zaměřených na “lov ponorek”. Rodina letce žije v Kunovicích a na místním hřbitově naleznete také jeho kenotaf. Na křest knihy,…