Kontakt pro občany Kunovic v rámci protikoronavirových opatření:
úřad 572 432 720, starosta 725 486 665


Zprávy z radnice

OTEVÍRÁME DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Vážení občané, rodiče dětí a žáků,
vzhledem k tomu, že příští týden začínají žákům jarní prázdniny, budou od pátku 5. 3. 2021 otevřena všechna venkovní hřiště kromě Areálu jízdy králů. Tímto vás prosíme o dodržování bezpečnostních opatření jako jsou rozestupy, nesdružujte se ve větších skupinách mimo členy jedné domácnosti a používejte ochranné prostředky.

Usnesení vlády a krizová opatření, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ke COVID-19

Nouzový stav je vyhlášen do 28. března 2021. Odkaz na centrální rezervační systém očkování proti koronaviru, od pondělí 1. března 2021 se zde mohou registrovat senioři nad 70 let, případně jim může s registrací pomoci jiná osoba (rodinní příslušníci atd.), nebo bezplatná linka tel. 1221. Občané Kunovic se, pokud jim s registrací nemůže pomoci rodina, mohou obrátit také na pracovníky Městského informačního centra Kunovice na tel. 572 549 999. Pracovník se seniorem domluví termín schůzky, na které mu pomůže se zaregistrovat.

Od 1.3.2021 došlo ke zpřísnění omezení pohybu osob. Zákaz vycházení je od 21:00 hodin do 05:00 hodin a volného pohybu osob od 5:00 do 21:00 hodin.  Bude více omezen maloobchodní prodej a služby, otevřeny budou prodejny potravin, drogerie, lékárny, oční optiky, výdejny zásilek, trafiky, květinářství, zahrádkářské potřeby, aj.  Od pondělí 1. 3. 2021 platí nová pravidla zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, je nutný respirátor alespoň úrovně FFP2 / KN95.

Omezení provozu vysokých, středních a základních škol platné od 27. února 2021. Pravidla pro bezplatné antigenní testování obyvatel se změnou platnou od 1.února, od kdy je možné testy opakovat po třech dnech. Postupy pro online objednání k testům na COVID-19 antigenními  testy a  RT PCR testy jsou umístěny v článku.
Odkaz na oficiální COVID portál Ministerstva vnitra ČR s informacemi k aktuálním opatřením, řešením životních situací a kompenzačními programy.

Aktualizováno 6.3.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1. 03. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 1.03.2021 od 07:30 do 15:30 hodin.

Provozní doba MěÚ

Městský úřad, služebna Městské policie a Městské informační centrum jsou opět otevřeny pro veřejnost ve standardní otevírací době s dodržením všech nastavených hygienických pravidel.

Provoz městské Knihovny Fanka Jilíka obnoven

Na základě usnesení vlády č.126 ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření bylo možné znovu obnovit od 15.února 2021 provoz knihovny pro veřejnost.
Půjčování a vracení knih, včetně objednaných výpůjček bude probíhat prostřednictvím výdejového okénka.

Svolání XIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Starosta města Kunovice Ing. Pavel Vardan svolává členy Zastupitelstva města Kunovice na XIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice, které se bude konat ve čtvrtek 18. února 2021 v 17:00 hodin v přednáškovém sále Panského dvora, Panská 25, Kunovice.

Konkursní řízení

Rada města Kunovice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kunovice, Mládežnická 1321, příspěvková organizace se sídlem Mládežnická 1321, 686 04 Kunovice.

Výběrové šetření Českého statistického úřadu – Životní podmínky 2021

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách  domácností v České republice
pod názvem „Životní podmínky 2021“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Odkládání použitých vánočních stromků

Použité vánoční stromky zbavené všech ozdobných prvků můžete odložit ve sběrném dvoře v Kunovicích, ul. Ve Strhanci (provozní doba pondělí až pátek 13 – 17 hod., sobota 9 – 12 hod.), nebo na sběrných místech tříděného odpadu.

Prosíme, neukládejte stromky k popelnicím na směsný odpad či bioodpad u rodinných domů, při běžném svozu odpadu nemohou být svezeny.

Provoz Městského úřadu Kunovice od 23. prosince 2020

Vážení občané,

na základě usnesení Vlády České republiky v souvislosti s vyhlášením stupně č. 5 PES a s cílem minimalizovat riziko šíření Covidu-19 je s účinností od 23. prosince 2020 do odvolání omezen provoz Městského úřadu a Městské policie Kunovice. Budovy a pracoviště MěÚ a MP jsou pro veřejnost otevřena ve stanovené úřední hodiny, tj. v pondělí a ve středu v tomto rozsahu:
MěÚ a Městská policie Kunovice jsou pro veřejnost otevřeny v úřední hodiny, tj.
v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin a od 15:00 do 17:00 hodin

Provoz sběrného dvora v období vánočních svátků

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr v ul. Ve Strhanci bude v období 28. 12. 2020 – 3. 1. 2021 z provozních důvodů uzavřen. Otevřeno bude opět od 4. 1. 2021. V případě potřeby lze odpad odložit ve sběrném dvoře společnosti Sběrné suroviny UH, s. r. o., na ul. Průmyslová v Uherském Hradišti, dle jeho aktuální…

Svoz odpadu v období vánočních svátků

Upozorňujeme občany, že svoz bioodpadu bude ve vánočním týdnu probíhat podle běžného harmonogramu ve dnech úterý a středa, čtvrteční svoz se přesouvá na pátek 25. prosince. Děkujeme za pochopení.

 

Svoz směsného odpadu a bioodpadu v roce 2021

Upozorňujeme občany, že v posledním prosincovém (53.) týdnu bude dle aktuálního harmonogramu probíhat svoz směsného komunálního odpadu. V prvním týdnu nového roku (od 4. 1. do 10. 1.), který je taktéž lichý, proběhne svoz bioodpadu. Následně bude po celý rok 2021 probíhat v každém lichém týdnu svoz bioodpadu a v každém sudém týdnu svoz směsného komunálního odpadu (bude tomu…

Poslední pytlový sběr plastů v roce 2020 – čtvrtek 17. 12.

Upozorňujeme občany, že pytlový sběr plastů, který obvykle probíhá poslední čtvrtek v kalendářním měsíci, se z důvodu vánočních svátků koná již ve čtvrtek 17. 12. Žádáme občany, kteří tento způsob sběru využívají, aby si včas připravili odpad ke svozu.

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.12.2020

E.ON Distribuce, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 16.12.2020 od 07:30 do 15:30 hodin.

Možnost podstoupit antigenní test mají ode dneška v nemocnicích Zlínského kraje i samoplátci

Nemocnice založené Zlínským krajem nabízí samoplátcům od dnešního dne, tedy od středy 9. prosince 2020 možnost podstoupit antigenní test. O ten je zájem nejčastěji z důvodu návštěvy blízkých v domovech seniorů a dalších sociálních zařízeních. Test je možné podstoupit na určených odběrových místech nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži. Vždy je ale nutné se předem objednat přes internetový rezervační systém s výjimkou Uherskohradišťské nemocnice, kde se zájemci musí nahlásit předem telefonicky. Cena za antigenní test je 350 korun.

Uzavírka v ulici Olšavní od 7. 12. 2020

Vážení občané, z důvodu stavebních praci bude od 7.12. 2020 od 8:00 hod uzavřena část ulice Olšavní u mostu (viz. situační mapa s objížďkou). Předpokládané ukončení prací je 20.12.2020.

Uzavírka části ulice Na Řádku

Vážení občané, firma Strabag oznamuje, že z důvodů prací na budování nového mostu v ulici Na Řádku nebude možno používat zadní část ulice Na Řádku v místě, kde se nachází vrtná souprava. Pohyb v okolí stavby není bezpečný. Pro příjezd do zadní části ulice Na Řádku používejte výhradně příjezdovou cestu přes ulici Škrabalka. Toto omezení…

Svolání XII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Starosta města Kunovice Ing. Pavel Vardan svolává členy Zastupitelstva města Kunovice na XII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice, které se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2020 v 17:00 hodin v přednáškovém sále Panského dvora, Panská 25, Kunovice.

Aktuality z města

Zrušení členské schůze – Moravský rybářský svaz

Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Kunovice oznamuje svým členům, že výroční členská schůze plánovaná na neděli 14. března 2021 se z důvodu platných opatření proti šíření koronaviru nekoná.

Schůze se uskuteční v náhradním termínu jakmile to podmínky budou umožňovat.

 

 

Výstava k výročí 135 let od stavby Staré školy

Letos uplynulo 135 let od stavby tzv. Staré školy (známé v průběhu let i jako národní škola nebo obecná škola dívčí). Letopočet 1886 nese stavba i po rozsáhlé rekonstrukci, která byla dokončena v loňském roce. Na místě, kde se nachází nynější Stará škola, se ale děti vzdělávaly již od roku 1810 – školní budova, která…

Okna informačního centra zdobí fotografie Ivy Gejdošové

V oknech kunovického informačního centra můžete nyní zhlédnout nádherné fotografie talentované kunovské fotografky Ivy Gejdošové. Fotografie byly vytvořeny v rámci projektu Kunovjanka, který vznikl jako odraz krásy kunovského kroje na nejtradičnějším místě, v kunovském památkovém domku. Iva Gejdošová se od let v dětském kroji, přes dvojnásobný stárkovský proslov, dostala k držení fotoaparátu. Na focení ji…

Jak-40

„Přeskok“ vládního speciálu do Leteckého muzea v Kunovicích aneb Jak-40 se opět vydává na cestu – tentokrát po zemi

Bývalý „vládní letoun“ Jak-40, který loni 15. října provedl své poslední přistání na letišti v Kunovicích, by se měl tento víkend opět vydat na cestu. Tentokrát ho čeká pozemní „přeskok“ z letištní plochy do areálu muzea, kde bude vystaven vedle dalšího VIP letounu – stroje Tu-154 M přezdívaného „Naganský expres“. Pro přesun je nutné, aby…

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálovou tradici v Kunovicích nezastavil ani covid

Tříkrálovou tradici v Kunovicích letos ani covid nezastavil. V našem městě se mohlo přispívat do pokladniček, které byly umístěny ve farním kostele, na městském úřadě, ve škole U Pálenice nebo do online pokladničky. I v této nelehké době se podařilo vybrat celkem 68 823 Kč. Do schránek domovů během sbírky doručilo 12 rodin z Kunovic…

Sbírkové kasičky

Poděkování vám všem…

Naše město se vždy snaží podpořit občany, kteří to potřebují – třeba i pořádáním finančních sbírek v předvánoční době. Jelikož na konci předešlého roku nebylo možné umístit sbírkové kasičky pro postižená děvčátka z Kunovic (Vanessku a trojčátka Amálku, Viktorku a Žofinku) tradičně na adventních akcích, vystavili jsme je na začátku Adventu ve vestibulu městského úřadu.…

Certifikát za 1. místo v soutěži

Kunovice získaly 1. místo v soutěži ve sběru elektrozařízení

Kunovice získaly v konkurenci dalších měst a obcí Zlínského kraje 1. místo v soutěži ve sběru elektrozařízení v roce 2020. Cenu převzali na sklonku loňského roku zástupci vedení města od společnosti ASEKOL. ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Úzce spolupracuje s městy a…

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka bude mít letos jinou podobu

Doufali jsme, že budeme moci s koledou přijít k Vašim dveřím. To nám situace bohužel nedovolí, ale tříkrálovou tradici v Kunovicích ani Covid nezastaví! Jen letos bude probíhat jinak. Přispívat můžete několika způsoby: do online kasičky na odkazu www.trikralovasbirka.cz, bankovním převodem na účet Charity Uh. Hradiště 66008822/0800 – VS 77707031, od 6. ledna do 22. ledna…

Plakát "Buďme záchranáři"

V první linii je každý z nás!

Pomozme snížit vysoké počty nemocných!

Podpořme naše zdravotníky!

Je to jednoduché, chovejme se zodpovědně, buďme k sobě ohleduplní a berme situaci vážně!

Dodržujme pravidlo 3R: ruce, roušky, rozestupy

I ty můžeš být záchranářem!

Sbírkové kasičky

Sbírkové kasičky pro Vanessku Sečkárovou a trojčátka Hráčkovy jsou letos umístěny na radnici

Adventní čas tradičně vybízí k tomu, abychom více mysleli na ostatní. Zkusme se proto opět spojit a pomoci těm, kdo to nejvíce potřebují – Vanessce Sečkárové a trojčátkům Amálce, Viktorce a Žofince Hráčkovým. Děvčátkům z Kunovic, která potřebují trvalou péči rodičů. Protože se letos nekoná žádná z předvánočních akcí, na kterých dříve probíhaly sbírky na…

Moravský rybářský svaz – vydávání povolenek k lovu ryb na rok 2021

Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Kunovice, oznamuje svým členům,
že povolenky pro rok 2021 budou vydávány na středisku v Kunovicích v následujících termínech:

v sobotu 9. ledna, 6. února. a 27. února 2021,

vždy v čase 8.00-12.00h., 13.00-17.00h.

V žádné jiné termíny povolenky vydávány nebudou.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách spolku www.momrs-kunovice.cz

PES 3

Jak se změní provoz městských zařízení po přechodu na 3. stupeň systému PES?

Dne 3. 12. přechází Česká republika do 3. stupně systému PES. Jak se změní provoz městských zařízení? Provozní doba městského úřadu zůstává stejná jako u stupně 4 – v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00, ostatní dny po domluvě. Otevírá se Městské informační centrum (v běžné provozní době,…

Podnikatelský inkubátor Kunovice - Stará škola

Den otevřených dveří Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola

Tisková zpráva / 9. 11. 2020 / město Kunovice  Foto: Jakub Mičovský – MEDIABEST s. r. o. Budova staré školy stojící na hlavní kunovické křižovatce je bezpochyby starší, než lze usuzovat z letopočtu 1886 umístěného na její původní atice. Tímto letopočtem se škola pyšní i po celkové rekonstrukci, aby budoucí generace viděly, jak se město…

Restaurovaný kříž z roku 1865

Restaurování pamětního kříže z roku 1865 u vchodu ke kostelu sv. Petra a Pavla

Trvalý zájem města Kunovice o ochranu a zachování kulturních památek místního významu je součástí programu rozvoje města. Kromě jiného zahrnuje také péči o drobné sakrální stavby na území města. Počátkem listopadu tohoto roku byly ukončeny restaurátorské práce na pamětním kříži z roku 1865, který je umístěný po levé straně hlavního vchodu ke kostelu sv. Petra a…

Baňky

Zapojte se do výroby vánočních přáníček pro seniory, handicapované a osamělé osoby

Chcete zabavit sebe nebo své děti a ještě udělat dobrý skutek? Město Kunovice organizuje výrobu vánočních přáníček pro seniory, handicapované a osamělé lidi. Zapojit se může úplně každý! Stačí vyrobit přáníčko (nebo klidně několik přáníček), napsat na něj text vánočního přání a připojit svůj podpis. Použít můžete jakoukoliv výtvarnou techniku. Hotová přáníčka přineste do 16.…