Kontakt pro občany Kunovic v rámci protikoronavirových opatření:
úřad 572 432 720, starosta 725 486 665


Zprávy z radnice

Pozvánka na veřejné projednávání

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné projednávání připravovaného strategického dokumentu
“Urbanistická koncepce širšího centra města Kunovice”
v úterý 22. června 2021 od 17:00 hodin v Přednáškovém sále Panského dvora Kunovice.

Usnesení vlády a krizová opatření, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ke COVID-19

Odkaz na centrální rezervační systém očkování proti koronaviru. Od 4. června 2021 se zde mohou registrovat občané nad 16 let, též se mohou registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Občané Kunovic se, pokud jim s registrací nemůže pomoci rodina, mohou obrátit také na pracovníky Městského informačního centra Kunovice na tel. 572 549 999. Pracovník se seniorem domluví termín schůzky, na které mu pomůže se zaregistrovat.

Vyzvednutí certifikátu “Certifikát EU Covid-19” o vakcinaci, AG a PCR testech o uskutečněném očkování je možné na webovém portále https://ocko.uzis.cz, taktéž je zde možné získat certifikát o prodělaném onemocnění. Tento certifikát, který platí v celé EU, nahrazuje starší typ certifikátu, který byl vydávaný před 1. červnem 2021. Pokyny pro výměnu certifikátů zde.

Pravidla pro maloobchodní prodej a služby platná od 8.6.2021 se změnou pro kulturu platnou od 14.6.2021.

Pravidla zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest  platná od 8.6.2021.

Omezení provozu vysokých, středních a základních škol platná od 8.6.2021.

Pravidla pro bezplatné antigenní testování obyvatel . Postupy pro online objednání k testům na COVID-19 antigenními  testy a  RT PCR testy jsou umístěny v článku.
Odkaz na oficiální COVID portál Ministerstva vnitra ČR s informacemi k aktuálním opatřením, řešením životních situací a kompenzačními programy.

Aktualizováno 13.6.2021

Pozvánka na veřejné projednávání

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné projednávání připravovaného strategického dokumentu města Kunovice
“Strategický plán rozvoje města Kunovice 2022 – 2030”
v úterý 8. června 2021 od 17:00 hodin v Přednáškovém sále Panského dvora Kunovice

Uzavírka ulice Olšavní

Z důvodu pokračujících prací na novém mostu přes řeku Olšavu bude ve středu 9.6. 2021 od 7:30 – 15:00 umožněn průjezd ke sportovnímu hřišti přes ulici Škrabalka. Průjezd k nemovitostem od ulice Na Karmaku po ulici Derflanská bude možný přes vyznačenou objízdnou trasu (směr koupaliště).

Demontáž mostu

Počátkem měsíce června 2021 budou zahájeny práce na demontáži mostu přes řeku Olšavu, jež spojuje ulice Olšavní a Na řádku.

Ve dnech 13. a 14. 5. proběhne finální úprava komunikace v ulici Potočná

Vážení občané, dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech 13.5.2021 (čtvrtek) a 14.5.2021 (pátek) v době od 7:00 do 14:00 hodin bude prováděna finální úprava rekonstruované komunikace v ulici Potočná, v úseku od ulice Na Rynku po železniční přejezd. Úprava spočívá v provedení penetračního postřiku a pokládce vrchní asfaltové vrstvy komunikace finišerem. V průběhu provádění prací je…

OZNÁMENÍ – „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice“

Vážení občané, dovolujeme si Vám oznámit, že po dobu realizace stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice“, bude platit omezení  ZÁKAZ VJEZDU CYKLISTŮ do areálu ZŠ U Pálenice. Pro chodce bude zřízen uvnitř areálu provizorní chodník vedoucí kolem staveniště. Tato omezení vznikla na základě požadavku koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z důvodu zajištění bezpečnosti občanů,…

Provozní doba MěÚ

Městský úřad, služebna Městské policie a Městské informační centrum jsou opět otevřeny pro veřejnost ve standardní otevírací době s dodržením všech nastavených hygienických pravidel.

Provoz městské Knihovny Fanka Jilíka obnoven

Na základě usnesení vlády č.126 ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření bylo možné znovu obnovit od 15.února 2021 provoz knihovny pro veřejnost.
Půjčování a vracení knih, včetně objednaných výpůjček bude probíhat prostřednictvím výdejového okénka.

Svolání XIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Starosta města Kunovice Ing. Pavel Vardan svolává členy Zastupitelstva města Kunovice na XIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice, které se bude konat ve čtvrtek 18. února 2021 v 17:00 hodin v přednáškovém sále Panského dvora, Panská 25, Kunovice.

Konkursní řízení

Rada města Kunovice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kunovice, Mládežnická 1321, příspěvková organizace se sídlem Mládežnická 1321, 686 04 Kunovice.

Výběrové šetření Českého statistického úřadu – Životní podmínky 2021

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách  domácností v České republice
pod názvem „Životní podmínky 2021“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Aktuality z města

Jak se nám v Kunovicích líbí a jaký je pohled mladých?

V rámci přípravy strategie města se 307 dospělých a 108 žáků zapojilo do našeho průzkumu. Vaše pohledy, názory a očekávání jsou pro naši práci důležité. Víte, že většina z vás chce více míst k setkávání a více stormů a keřů? Přečtěte si i další výsledky a názory.

Do Leteckého muzea v Kunovicích se vrátí legendární Čmelák

Do expozice Leteckého muzea v Kunovicích se brzy vrátí legendární letoun Z-37 Čmelák. V Kunovicích vyráběné zemědělské letadlo, známé například z filmu Vesničko má středisková, ukrývalo muzeum několik let ve Střední škole letecké. Nyní jej však díky dotaci od Ministerstva kultury čeká rozsáhlá a náročná oprava a po ní opětovné vystavení. „Letoun chceme uvést do…

Kunovské léto

Pozvánka na Kunovské léto 2021

Vážení občané, přijměte srdečné pozvání na 28. ročník dětského festivalu „Kunovské léto“, který se v menší podobě uskuteční od pátku 18. června do neděle 20. června 2021. Program je přizpůsoben aktuálním podmínkám a ve skromnější formě nabídne kulturní vyžití dětem, rodinám s dětmi i dospělým. V pátek 18. června se můžete těšit na večer s cimbálovými muzikami Čarapa…

Charita Uherské Hradiště nabízí komplexní domácí péči

Charita Uherské Hradiště nabízí ucelený balíček zdravotních a sociálních služeb tak, aby bylo o vaše blízké profesionálně postaráno. Služby je možné vzájemně kombinovat dle individuálních potřeb žadatele. Nabízeny jsou tyto služby: • DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE je odborná zdravotní péče, prováděná na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Zahrnuje úkony jako odběry krve a jiného biologického…

Víkend památkových domků nabídl v neděli skvělý doprovodný program

Členové hodové chasy ve spolupráci s městem Kunovice uspořádali v rámci tradičního víkendu památkových domků Slovácka (5. a 6. června 2021) doprovodný program S muzikú na dvorku v památkovém domku v ulici Záhumní čp. 679 v Kunovicích. Sedmi desítek návštěvníků, kteří za nedělní den kunovský domek navštívili, se ujali mladí průvodci v kroji s vyprávěním…

Anketa Sportovec Kunovic roku 2020 zná své vítěze

Ve čtvrtek 27. května proběhlo na Panském dvoře slavnostní vyhlášení vítězů ankety Sportovec Kunovic roku 2020. I letos byla akce komorního charakteru, bez doprovodného programu a s omezeným počtem hostů. V kategorii sportovců do 15 let obdržel nejvíce hlasů fotbalista Petr Vlachynský, na druhém místě skončila házenkářka Natálie Slunečková a třetí místo získal softballista David…

Nové zboží v informačním centru – přijďte si vybrat!

Informační centrum obohatilo svůj sortiment o nové zboží. Největší novinkou je brožura Vyvolávky z kunovské jízdy králů, kterou město vydalo u příležitosti 250. výročí prvního zaznamenaného kunovského banderia. Vyvolávky v minulosti sesbíral pamětník a velký znalec svých rodných Kunovic Slávek Štěrba a v brožuře naleznete i mnoho dalších zajímavých informací o tomto jedinečném zvyku. Brožura…

Noc kostelů 2021

Kostel sv. Petra a Pavla nabídne během Noci kostelů zajímavý program

Kunovický kostel sv. Petra a Pavla se opět zapojí do Noci kostelů. Akce se uskuteční už tento pátek 28. 5. od 18:00. A co pro vás farnost chystá? 18:00 Májová pobožnost a mše svatá (zvláště pro děti a rodiče) 19:00 Zvony kostela sv. Petra a Pavla 19:05 Tajemství kostela a liturgických předmětů (seznámení s liturgickým…

Stará škola - koláž

Hlasování v soutěži “Náš evropský projekt” jde do finále. Zapojte se také!

Už jen do 21. května můžete hlasovat v soutěži “Náš evropský projekt” pro Podnikatelský inkubátor Kunovice – Stará škola. Hlasování je možné na Facebooku – jednoduše dáte Staré škole “to se mi líbí”. Budeme rádi, když do hlasování zapojíte i svou rodinu, přátele a známé. Hlavní cenou je 150 000 Kč na uspořádání obecních slavností.…

Obrázek zeleniny

Přijďte si nakoupit na “Trhy pod lipú”!

Přijďte si ve dnech 20. května (od 14:30 do 17:30) a 27. května (od 13:00 do 17:00) nakoupit od místních prodejců zeleninové přísady a bylinky do svých zahrádek! “Trhy pod lipú” se uskuteční na náměstí Svobody.

Stará škola - koláž

Hlasujte pro “Starou školu” v soutěži Náš evropský projekt!

Město Kunovice přihlásilo Podnikatelský inkubátor Kunovice – Stará škola do soutěže Náš evropský projekt. Hlasujte pro něj a pomozte nám vyhrát hlavní cenu, kterou je 150 000 Kč na obecní slavnost! Hlasování probíhá na Facebooku pod tímto odkazem – stačí dát fotografii like (nebo jakoukoliv jinou reakci).

Hlasovat můžete až do 21. května.

Děkujeme!