Kontakt pro občany Kunovic v rámci protikoronavirových opatření:
úřad 572 432 720, starosta 725 486 665


Zprávy z radnice

OZNÁMENÍ – „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice“

Vážení občané, dovolujeme si Vám oznámit, že po dobu realizace stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice“, bude platit omezení  ZÁKAZ VJEZDU CYKLISTŮ do areálu ZŠ U Pálenice. Pro chodce bude zřízen uvnitř areálu provizorní chodník vedoucí kolem staveniště. Tato omezení vznikla na základě požadavku koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z důvodu zajištění bezpečnosti občanů,…

Usnesení vlády a krizová opatření, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ke COVID-19

Odkaz na centrální rezervační systém očkování proti koronaviru. Od 5. května 2021 se zde mohou registrovat občané nad 50 let věku, též se mohou registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Od 3. května 2021 do 15. června 2021 probíhá registrace osob pečujících o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti a registrace akademických pracovníků VŠ. Občané Kunovic se, pokud jim s registrací nemůže pomoci rodina, mohou obrátit také na pracovníky Městského informačního centra Kunovice na tel. 572 549 999. Pracovník se seniorem domluví termín schůzky, na které mu pomůže se zaregistrovat.

Pravidla pro maloobchodní prodej a služby, změna platná od 4. května 2021 a pravidla platná od 10. května 2021. Otevřeny jsou prodejny potravin, drogerie, lékárny, oční optiky, výdejny zásilek, trafiky, květinářství, zámečnictví, zahrádkářské potřeby, papírnictví, oděvy a obuv pro děti, kadeřnictví aj. Pravidla zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest od 3.května 2021 a od 10. května 2021.

Omezení provozu vysokých, středních a základních škol platné od 3. května 2021, se změnou platnou od 4. května 2021 a pravidla platná od 10. května 2021 se změnou ze 6.května 2021.

Pravidla pro bezplatné antigenní testování obyvatel se změnou platnou od 1.února, od kdy je možné testy opakovat po třech dnech. Postupy pro online objednání k testům na COVID-19 antigenními  testy a  RT PCR testy jsou umístěny v článku.
Odkaz na oficiální COVID portál Ministerstva vnitra ČR s informacemi k aktuálním opatřením, řešením životních situací a kompenzačními programy.

Aktualizováno 6.5.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1. 4. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 1.4.2021 od 07:30 do 15:30 hodin.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31. 3. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 31.3.2021 od 09:00 do 12:00 hodin.

Provozní doba MěÚ

Městský úřad, služebna Městské policie a Městské informační centrum jsou opět otevřeny pro veřejnost ve standardní otevírací době s dodržením všech nastavených hygienických pravidel.

Provoz městské Knihovny Fanka Jilíka obnoven

Na základě usnesení vlády č.126 ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření bylo možné znovu obnovit od 15.února 2021 provoz knihovny pro veřejnost.
Půjčování a vracení knih, včetně objednaných výpůjček bude probíhat prostřednictvím výdejového okénka.

Svolání XIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Starosta města Kunovice Ing. Pavel Vardan svolává členy Zastupitelstva města Kunovice na XIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice, které se bude konat ve čtvrtek 18. února 2021 v 17:00 hodin v přednáškovém sále Panského dvora, Panská 25, Kunovice.

Konkursní řízení

Rada města Kunovice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kunovice, Mládežnická 1321, příspěvková organizace se sídlem Mládežnická 1321, 686 04 Kunovice.

Výběrové šetření Českého statistického úřadu – Životní podmínky 2021

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách  domácností v České republice
pod názvem „Životní podmínky 2021“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Odkládání použitých vánočních stromků

Použité vánoční stromky zbavené všech ozdobných prvků můžete odložit ve sběrném dvoře v Kunovicích, ul. Ve Strhanci (provozní doba pondělí až pátek 13 – 17 hod., sobota 9 – 12 hod.), nebo na sběrných místech tříděného odpadu.

Prosíme, neukládejte stromky k popelnicím na směsný odpad či bioodpad u rodinných domů, při běžném svozu odpadu nemohou být svezeny.

Provoz Městského úřadu Kunovice od 23. prosince 2020

Vážení občané,

na základě usnesení Vlády České republiky v souvislosti s vyhlášením stupně č. 5 PES a s cílem minimalizovat riziko šíření Covidu-19 je s účinností od 23. prosince 2020 do odvolání omezen provoz Městského úřadu a Městské policie Kunovice. Budovy a pracoviště MěÚ a MP jsou pro veřejnost otevřena ve stanovené úřední hodiny, tj. v pondělí a ve středu v tomto rozsahu:
MěÚ a Městská policie Kunovice jsou pro veřejnost otevřeny v úřední hodiny, tj.
v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin a od 15:00 do 17:00 hodin

Provoz sběrného dvora v období vánočních svátků

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr v ul. Ve Strhanci bude v období 28. 12. 2020 – 3. 1. 2021 z provozních důvodů uzavřen. Otevřeno bude opět od 4. 1. 2021. V případě potřeby lze odpad odložit ve sběrném dvoře společnosti Sběrné suroviny UH, s. r. o., na ul. Průmyslová v Uherském Hradišti, dle jeho aktuální…

Aktuality z města

Stará škola - koláž

Hlasujte pro “Starou školu” v soutěži Náš evropský projekt!

Město Kunovice přihlásilo Podnikatelský inkubátor Kunovice – Stará škola do soutěže Náš evropský projekt. Hlasujte pro něj a pomozte nám vyhrát hlavní cenu, kterou je 150 000 Kč na obecní slavnost! Hlasování probíhá na Facebooku pod tímto odkazem – stačí dát fotografii like (nebo jakoukoliv jinou reakci).

Hlasovat můžete až do 21. května.

Děkujeme!

Hlášení městského rozhlasu dne 05.05.2021 – odpoledne

Výzva pro seniory ve věku 70 let a více Senioři ve věku 70 let a více, kteří si dosud nevyzvedli respirátory, mají možnost si je vyzvednout do pondělí 10.05.2021 v městském informačním centru. Respirátory jsou vydávány zdarma. Městské informační centrum je otevřeno od pondělí do čtvrtku od 7:30 do 17:00 hod. a v pátek od 7:30 do…

Respirátor

Ukončení výdeje respirátorů občanům starším 70 let

Vážení občané, v pondělí 10. 5. v 17:00 skončí informační centrum po několika týdnech s výdejem respirátorů občanům starším 70 let. Vyzvednout je můžete samozřejmě i svým rodinným příslušníkům, pokud tak ještě neučinili sami. Stačí nahlásit jejich adresu a jméno. Informační centrum je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 7:30 do 11:15 a od 11:45…

Král Daniel Kozelek s maminkou

Kunovská jízda králů bude letos jiná

Letošní jízda králů bude oproti těm předchozím po všech stránkách jiná. A hned několikrát. První odlišnost spočívá v roce, kdy se bude konat. Původně byl podle zavedených pravidel určen loňský rok, leč z důvodů obecně známých, byl jako náhradní termín, zvolen rok letošní. Druhou odlišností je termín konání. Tradiční termín, tedy předposlední květnová neděle, byl po vzájemné…

City Nature Challenge

Pomozte zmapovat přírodu v okolí Hradiště, Kunovic a Starého Města

Zástupy lidí potloukající se po parcích, lesích a loukách zírají na obrazovky svých mobilních telefonů. Ne chvíli, ale už několik dní za sebou… Že to zní jako noční můra? Nebo snad doména mladých? Ale vůbec ne! To jen všichni vyrazili zjistit, jak bohatá a úžasná příroda se v srdci Slovácka nachází. A že je co hledat, připojte…

Pojďme uklízet tam, kde to máme rádi!

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením vymysleli letos organizátoři akce „Ukliďme Česko“ variantu s názvem „Ukliďme si za humny“. A protože jsou v těchto dnech procházky do blízké přírody jednou z hlavních volnočasových aktivit asi všech z nás, proč nespojit příjemné s užitečným? Vezměte si s sebou na procházku po Kunovicích rukavice a odpadkové pytle a…

Region Slovácko připravuje novou koncepci cestovního ruchu. Vyplňte dotazník a zapojte se!

Jak vnímáte cestovní ruch na Slovácku? Považujete náš region za atraktivní? A který turistický cíl byste doporučili svým přátelům? Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko, jehož jsou Kunovice dlouholetým členem, připravuje Koncepci rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Slovácko 2030. Pro občany regionu proto organizace připravila krátký dotazník – naleznete jej pod tímto odkazem.…

Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ pro školní rok 2021/2022

Základní umělecká škola Uherské Hradiště pobočka Kunovice pořádá přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022. hudební obor 24. 5. 2021 od 13:00–18:00 25. 5. 2021 od 13:00–17:00 dodatečné zkoušky: 1. 6. 2021 od 13:00–17:00 literárně-dramatický obor 25. 5. 2021 od 13:00–17:00 výtvarný obor 27. 5. 2021 od 13:00–17:00 dodatečné zkoušky: 3. 6. 2021 od 13:00–17:00…

Záchranářský vrtulník

Letecké muzeum v Kunovicích získalo svou první státní dotaci

Letecké muzeum v Kunovicích získalo svou první státní dotaci. V rámci dotačního programu Kulturní aktivity – Podpora projektů spolků a pobočných spolků podporující kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií dostalo od Ministerstva kultury České republiky celkem sto devatenáct tisíc korun. „Finanční prostředky byly poskytnuty na vybudování edukativní interaktivní zóny pro…

Vyhlašujeme fotosoutěž Jaro v kunovském katastru!

Udělejte si procházku po katastru Kunovic a zachyťte krásu jarních měsíců. Fotografie posílejte do 20. 4. 2021 na e-mail mic@mesto-kunovice.cz. Nezapomeňte, že z nich musí být na první pohled patrné, že byly pořízeny v Kunovicích. Tři vítězové, které vybere porota složená ze zástupců města, získají pěknou cenu. Fotografie budou poté zveřejněny ve zpravodaji Kunovjan a…

Nové dárkové předměty v informačním centru

V kunovickém informačním centru jsou k dostání nové dárkové předměty, které určitě udělají radost všem Kunovjanům – porcelánový hrneček, bavlněná taška a saténová šňůrka na klíče s kunovským ornamentem a mentolové bonbony v plechovce se znakem města. Objednávat můžete na tel. 572 549 999 nebo e-mailem na mic@mesto-kunovice.cz. Zboží vám předáme za dodržení všech hygienických…

Přihlaste své děti na příměstský tábor Poznej Dolní Poolšaví

Mikroregion Dolní Poolšaví plánuje i v letošním roce příměstský tábor, který dětem umožní lépe poznat obce tohoto mikroregionu. Každý den od 8:00 do 16:00 stráví děti v jedné z nich. Tábor je určen dětem od 6 do 12 let. Přihlášky naleznete na www.dolnipoolsavi.cz a vyplněné je zasílejte na dolnipoolsavi@email.cz. Cena 1500 Kč (včetně stravy). Pro…

Zemřel dvorní fotograf Kunovic, pan František Chrástek

V úterý 16. března 2021 zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 81 let pan František Chrástek z Kunovic. Byl spolužákem herce Josefa Abrháma a také prvního kunovického starosty, pana Ing. Jiřího Demla, na které rád vzpomínal. Hlavně byl ale čestným „dvorním“ fotografem města. Každý z vás jej určitě někdy viděl s fotoaparátem v ruce, jak s vášní sobě vlastní…

Kuchaři a kuchařky, zapojte se do výzvy Regionu Slovácko!

Denně doma vaříte? Uklízíte ve volných chvílích šuplíky, na které nikdy nezbyl čas a objevujete dávno zapomenuté poklady? A co třeba poklady v podobě starých receptů? Zavzpomínejte na dětství, na maminčinu, babiččinu kuchyni… Vonělo to tam po patentech, milostech, trnkové máčce? Nebo je váš oblíbený rodinný recept úplně jiný? Pokud máte recept, který se dědí u…