Zprávy z radnice

Projekt “Rekonstrukce kuchyně MŠ Mládežnická v Kunovicích”, číslo projektu 20/003/19210/672/218/004460 byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem rekonstrukce kuchyně MŠ bylo dosažení moderního funkčního celku, odpovídajícího požadovaným normám na současné stravovací zařízení.

Usnesení vlády a krizová opatření, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ke COVID-19

Opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb s účinností od 29.12.2021 do 2.1.2022 se změnou od 30.12.2021, od 3.1.2022 a od 17.1.2022.

Pravidla zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest platná od 1.11.2021, změna od 15.11.2021 , změna od 14.12.2021.

Omezení provozu vysokých, středních a základních škol platné od 31.8.2021, testování žáků od 1.11.2021, změny od 22.11.2021 , od 14.12.2021 a 3.1.2022, od 3. 1. 2022 a od 17.1.2022.

Pravidla pro testování obyvatel platná od 22.11.2021, se změnou od 17.1.2022Testování zaměstnanců a dalších osob od 17.1.2022 se změnou ze 14.2.2022.

Odkaz na centrální rezervační systém testování a očkování proti koronaviru. Od 1. července 2021 se zde k očkování mohou registrovat občané nad 12 let. Občané Kunovic se, pokud jim s registrací nemůže pomoci rodina, mohou obrátit také na pracovníky Městského informačního centra Kunovice na tel. 572 549 999. Pracovník se seniorem domluví termín schůzky, na které mu pomůže se zaregistrovat.

Aktualizováno 15.1.2022

Oznámení správy hřbitova

Vážení občané,
provoz kanceláře bude zajištěn v předvánočním týdnu letošního roku na Městském úřadě v Kunovicích, 1. patro vlevo, kancelář č.107 ve středu 22.12.2021 od 12:00 do 16:00 hodin.

Oznámení

Vážení občané, stavební úřad je od 16.12. 2021 do 3.1.2022 ze zdravotních důvodů uzavřen.

Děkujeme Vám za pochopení.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3. 12. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 3.12.2021 od 7:30 do 14:30 hodin.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30. 11. 2021

EG.D, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 30.11.2021 od 7:30 do 14:30 hodin.

Postup prací na opravách místních komunikací 25. – 27.11.2021

Čtvrtek 25.11.  –   Cca od 11:00 hod. bude prováděna pokládka obrusné vrstvy komunikace v ulici Olšavní a U Pálenice. Ulice bude otevřena dvě hodiny po dokončení pokládky. Cca od 14:00 hod. bude prováděna pokládka obrusné vrstvy komunikace v ulici V Patouškách. Ulice bude otevřena dvě hodiny po dokončení pokládky.   Pátek 26.11.    –  …

Pokládka asfaltových vrstev v ulici Potočná

Vážení občané, v pondělí 15.11.2021 bude v ulici Potočná úplné omezení pohybu při pokládce asf. vrstev v místě od železničního přejezdu do cca poloviny úseku směrem k přejezdové lávce. Žádáme Vás proto o odstranění vozidel od 7.00 – 18.0 hod. Dále bude úplné omezení pohybu na cyklostezce v ulici Potočná ve dnech 15.11. – 17.1.…

Úplná uzavírka I/55

Oznamujeme občanům, že v sobotu 13.listopadu 2021, v době od 7:00 hodin do 16:00 hodin bude úplně uzavřena rekonstruovaná část komunikace I/55 v úseku od křižovatky s nájezdem na I/50 po ulici Ve Strhanci. Uzavírka bude z důvodu provádění vodorovného dopravního značení a osazování portálu pro dopravní značení, který je přes celou vozovku.

Uzavírka se bude vztahovat na všechna vozidla, včetně těch, která mají průjezd staveništěm povolen.

Svoz odpadu v ulici Na Řádku

Oznamujeme občanům, že svoz odpadu v ulici Na Řádku proběhne z důvodu uzavírky komunikace ve čtvrtek 11. 11. 2021.

 

Přehled uzavírek na protipovodňových opatřeních od 8.11. do 14.11.2021

Vážení občané, od pondělí 8.11. do středy 10.11.2021 bude uzavřená křižovatka ulic Olšavní a Na Karmaku z důvodů přepojení vodovodu. V pátek 12.11. až sobotu 13.11.2021 bude probíhat pokládka asfaltových vrstev na ulici Olšavní od č.p. 1335 po Pálenici, ulice bude uzavřena v pátek od 7:00 do 16:00 hod., pokud to bude nutné i v…

Pokládky asfaltových vrstev na průtahu od 8.11. do 14.11.2021

Vážení občané, v týdnu od 8.11. budou probíhat poslední pokládky asfaltových vrstev v letošním roce. V pondělí 8.11. bude dokončen asfaltový povrch před čerpací stanicí MOL (od začátku úseku po ulici Obchodní). Od pondělí 8.11 do středy 10.11 budou probíhat pokládky asfaltových povrchů na třech úsecích vozovky: – Od ulice Na Drahách po výjezd na…

Upozornění – uzavírka ul. Na Řádku

Vážení občané, v pondělí 8. 11. 2021 od 7.30 hod. do úterý 9. 11. 2021 maximálně do 17.00 hod bude uzavřen výjezd z místní komunikace ul. Na Řádku na ul. tř. Vítězství.

Úplná uzavírka komunikace třída Vítězství

V sobotu 13.11.2021 bude z důvodu osazování portálu pro dopravní značení uzavřena třída Vítězství od ulice Obchodní po ulici Ve Strhanci. Vozovka bude uzavřena pro veškerý provoz mimo autobusové dopravy.
Průjezd nebude umožněn ani držitelům povolenek pro vjezd do stavby.

Restaurování pamětního kříže z roku 1867 u kostela sv. Petra a Pavla

Město Kunovice má již řadu let trvalý zájem o ochranu a zachování kulturních památek místního významu. To zahrnuje kromě jiného, také péči o drobné sakrální stavby na území města.
Počátkem listopadu tohoto roku byly ukončeny restaurátorské práce na pamětním kříži z roku 1867, který je umístěný u hlavní silnice ve směru Ostrožská Nová Ves u kostela sv. Petra a Pavla v Kunovicích v blízkosti stávajícího přechodu pro chodce. Restaurátorské práce byly započaty v červnu letošního roku díky podpoře Zlínského kraje.

Městský úřad bude po více než 26 letech bezbariérový

Počátkem března letošního roku zažádalo město Kunovice o dotaci na akci „Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, programu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Uzavírka ulice Ve Strhanci 1.11. – 3.11.2021

Vážení občané, od pondělí 1.listopadu 2021 od 6:00 hod., do středy 3.listopadu 2021 do 18:00 hodin bude prováděna pokládka asfaltových vrstev na ulici Na Rynku v úseku od ulice Obchodní po most s Olšavou. Po dobu pokládky asfaltových vrstev bude uzavřen vjezd do ulice Ve Strhanci z ulice Na Rynku. Příjezd i výjezd do ulice Ve Strhanci bude umožněn po silničním mostě z ulice Potočná a udržovanou polní cestou na konci zástavby ulice Ve Strhanci, směrem k obchvatu a stavebninám PRODOMA. Žádáme Vás o shovívavost a respektování pokynů pracovníků realizační firmy.

Aktuality z města

vánoční stromeček

Odkládání vánočních stromků

Vánoční stromky zbavené všech ozdobných prvků můžete odložit ve sběrném dvoře v Kunovicích, ul. Ve Strhanci (provozní doba pondělí až pátek 13 – 17 hod., sobota 9 – 12 hod.), nebo na sběrných místech tříděného odpadu.

Prosíme, neukládejte stromky k popelnicím na směsný odpad či bioodpad u rodinných domů, při běžném svozu odpadu nemohou být svezeny.

Tříkrálová sbírka - banner

Tříkrálová sbírka

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v Kunovicích 8. 1. 2022. Tříkráloví koledníci se do Vašich domovů vydají od 9:00. Vaše příspěvky budou srdečně vítány.

Zamrzlý Panský dvůr

Vyhlašujeme fotosoutěž KUNOVICE V ZIMNÍM HÁVU!

Sníh a mráz umí nádherně čarovat. Zachyťte pohádkovou zimní atmosféru v Kunovicích – vyhlašujeme fotosoutěž  KUNOVICE V ZIMNÍM HÁVU! Své fotografie posílejte do 28. února 2022 na e-mail mic@mesto-kunovice.cz. Nezapomeňte, že z nich musí být na první pohled patrné, že byly pořízeny v Kunovicích. Tři vítězové, které vybere porota složená ze zástupců města, získají hodnotnou…

Kunovský biatlon - pozvánka

Pozvánka na Kunovský biatlon

Město Kunovice, softballový oddíl Snails Kunovice a Sportovní střelecký klub Kunovice vás zvou na Kunovský biatlon. Akce se uskuteční 22. 1. 2022 od 10:00 v Areálu Jízdy králů Kunovice.

Občerstvení pro malé i velké závodníky zajištěno. Prezence v 9:30.

V případě špatných sněhových podmínek se bude závodit na in-line nebo jiných prostředcích (kola, koloběžky…).

Moravský rybářský svaz – vydávání povolenek k lovu ryb

Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Kunovice oznamuje svým členům, že povolenky pro rok 2022 budou vydávány na středisku v Kunovicích v následujících termínech: v sobotu 8. ledna, 5. února. a 26. února 2022, vždy v čase 8.00 – 12.00h., 13.00 – 17.00h. V žádné jiné termíny povolenky vydávány nebudou. Respirátor s sebou. Bližší informace naleznete…

Inspirativní region - finále soutěže

Kunovice se v soutěži Inspirativní region umístily ve finálové pětici

Finále soutěže Inspirativní region, kterou vyhlašuje agentura CzechInvest, se uskutečnilo 2. prosince v Praze. Naše město se s projektem Podnikatelský inkubátor Kunovice – Stará škola umístilo ve finálové pětici. Vítězem, kterého vybrala odborná porota, se stalo město Jihlava s Mapou pozemků pro investory, aplikací Poplatek z pobytu, určenou podnikatelům v ubytování a objednávkovou aplikací WebCall,…

MiG-23MF

Nadzvuková stíhačka MiG-23 vyrazí z Prahy v sobotu po poledni. Do večera ji chtějí mít muzejníci doma v Kunovicích

Nadzvuková stíhačka MiG-23MF se v sobotu 4. prosince 2021 dá po devatenácti letech stání v areálu LOM Praha v pražských Malešicích opět do pohybu. Konvoj Leteckého muzea Kunovice a přepravní společnosti Universal Transport by se měl vydat na cestu na Moravu přibližně ve 12.30 hodin, konkrétně zadní branou, přes areál společnosti Skanska. „Vše bude záležet na tom,…

Sbírkové kasičky v budově radnice

Vánoční sbírky jsou i letos umístěny na radnici

Vážení občané, jako každý rok i letos město Kunovice pořádá vánoční sbírky pro naše handicapované občany – Vanessku Sečkárovou, trojčátka Hráčkova a obyvatele Domova pro osoby se zdravotním postižením na Bělince. Protože byly zrušeny adventní akce, na kterých jste mohli přispět do sbírkových kasiček, budou letos tyto kasičky umístěny v přízemí kunovské radnice. Pokud nebudete…

MiG-23MF

Nadzvuková stíhačka s měnitelnou geometrií křídel „poletí“ z Prahy do Kunovic

Skupině muzejníků z kunovického leteckého muzea se podařila ve velmi krátkém čase demontáž nadzvukového stíhacího letounu s měnitelnou geometrií křídel MiG-23MF (Flogger B), který se nachází v areálu LOM PRAHA s.p. Během nedlouhé chvíle připravili „třiadvacítku“ s trupovým číslem 7184 k pozemnímu transportu z pražských Malešic do Kunovic. Stalo se tak na základě smlouvy o výpůjčce mezi LOM PRAHA s.p. a Leteckým…

Advent v Kunovicích - zrušeno

Město přistoupilo ke zrušení adventního programu

Milí občané, jako každoročně, tak i na letošní Advent, připravilo město Kunovice ve spolupráci se soubory a dalšími spolky mnoho zajímavých kulturních a společenských akcí, které měly být zahájeny první adventní neděli. Bohužel covidová situace v našem okolí si žádá jejich omezení. Proto vedení města Kunovice rozhodlo o jejich zrušení. Pevně doufáme, že tímto krokem…

Vandalismus

Nové výsadby terčem vandalismu

V posledních týdnech se stalo město Kunovice terčem kritiky za skácení narušených dřevin v intravilánu obce. Jak již město komentovalo v předchozích článcích, jednalo se o kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu, který byl u vybraných dřevin potvrzen odborným znaleckým posudkem. Při samotném kácení se u většiny dřevin původní obava plně prokázala. Při průřezu byla patrná počínající nebo…

Soutěž Inspirativní region

Město Kunovice se dostalo do finále soutěže Inspirativní region

Soutěž, která je zaměřena na příklady dobré praxe v oblasti městské samosprávy, připravuje agentura CzechInvest. Letošní ročník se zaměřil na projekty, které se týkají podpory podnikatelského prostředí ve městech a obcích. Naše město do soutěže přihlásilo projekt rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola. Finalisty nyní čeká natočení krátkých videospotů, které budou postupně…

Mikuláš

Město Kunovice opět chystá Mikulášskou obchůzku

Milí rodiče, kapacity mikulášské obchůzky, kterou pořádá město, byly naplněny a další zájemce již tedy nepřijímáme. Děkujeme za pochopení! Milí rodiče, po loňské „covidové“ pauze město Kunovice znovu nabízí možnost objednat si mikulášskou družinu, která přijde v neděli 5. 12. obdarovat či mírně pokárat vaše děti. Hlásit se můžete v informačním centru na tel. 572…

Retro hračka

Vzpomínky na dětství – výstava panenek a retro hraček

Také si občas rádi zavzpomínáte na své hračky z dětství? Panenky a mnoho jiných hraček, se kterými jsme si jako malí hrávali my, naši rodiče či prarodiče si budete moci prohlédnout na výstavě “Vzpomínky na dětství”, kterou pro vás připravuje paní Marie Čierniková. Výstava se uskuteční od 17. do 21. 11. ve Společenském sále Panského…