Záměr města na zřízení věcného břemene na nemovité věci – pozemku p. č. 1538/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

You are here: