Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informací ve smyslu § 16 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru: „Výroba kompozitních materiálů – navýšení kapacity“, oznamovatel 5M, s. r. o., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice

You are here: