Veřejná vyhláška Správy státních hmotných rezerv č.j. 00036/18-SSHR, výběrové řízení na prodej hmotné nemovité věci – skladového objektu bez pozemku v k.ú. Havřice

You are here: