Veřejná vyhláška odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 30078/2018 SZ KUSP 30038/2018 ÚP – sdělení doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání

You are here: