Veřejná vyhláška odboru správy majetku a životního prostředí – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3976, 3981 a 264/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění distribuční soustavy

You are here: