Veřejná vyhláška odboru správy majetku a životního prostředí – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2944/30, 2943/1 a 2942/25 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Medeos, kabel NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – (zemní kabel NN), za účelem jejího provozování, oprav a udržování

You are here: