Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku pč. 5236/4, 5237/1 a 5237/2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště

You are here: