Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3640/450 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř | Město Kunovice

Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3640/450 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř

You are here: