Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2851/1 v k.ú. Kunovice u Uh.Hradiště

You are here: