Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2504/1, 2505/19, 2505/15, 2505/17, 2503/4, 2505/1, 2505/14,2483/2, 2505/8, 2505/21, 2408/2 a 2422/2 v k.ú. Kunovice u Uh.Hradiště

You are here: