Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1820 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění distribuční soustavy

You are here: