Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 372/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na přeložku plynárenského zařízení | Město Kunovice

Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 372/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na přeložku plynárenského zařízení

You are here: