Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2410/4, 2408/56, 2408/102, 2421 a 3686 v k.ú. Kunovice u Uh.Hradiště

You are here: