Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na výpůjčku prostor sloužících podnikání v Domě pro seniory v klubovně, prostoru kuchyňky, Kunovice za účelem rehabilitačně relaxačního cvičení

You are here: