Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na převod nemovité věci – pozemku p.č. 3299/782, 3299/804, části p.č. 3299/221 a části p.č. 3299/277 v k.ú. Kunovice u Uh.Hradiště

You are here: