Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na převod nemovité věci – pozemků p.č. 1695/1 a 1696 v k.ú. Kunovice u Uh.Hradiště

You are here: