Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na pacht části pozemku p. č. 5236/4 o výměře 1310 m2 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště od 1.1.2020

You are here: