Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města Kunovice záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2504/1, 3690, 3703/60 a 3702/86 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

You are here: