Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města Kunovice na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3314/55 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

You are here: