Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města Kunovice na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2986/2 a p. č. 2986/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

You are here: