Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města Kunovice na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č.2074/1, 2078/3, 2078/1, 2078/2 a 2079/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Ramet, kabel. NN“ | Město Kunovice

Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města Kunovice na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č.2074/1, 2078/3, 2078/1, 2078/2 a 2079/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Ramet, kabel. NN“

You are here: