Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města Kunovice na převod části pozemku p. č. 1441 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště v šíři 20 cm po délce domu čp. 902 | Město Kunovice

Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města Kunovice na převod části pozemku p. č. 1441 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště v šíři 20 cm po délce domu čp. 902

You are here: