Veřejná vyhláška Obvodního báňského úřadu č.j. SBS 14936/2017/OBÚ-01/1 „Zmenšení dobývacího prostoru Kunovice ev.č. 70735 – zahájení správního řízení a stanovení ústního jednání a místního šetření“ Vystaveno dne: 5.6.2017

You are here: