Veřejná vyhláška – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv vyhlašuje výběrové řízení na prodej hmotné nemovité věci – skladového objektu bez pozemku v k.ú. Havřice č.j. 09156/17- SSHR

You are here: