Usnesení vlády č. 1202 – Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů s účinností ode dne 23. 11. 2020 do 12.12.2020

You are here: