Sdělení č.j. MUUH-SŽP/75364/2020/KotL/O – Seznámení s podklady rozhodnutí k žádosti o umístění stavby: ,,Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišt’ské nemocnicí a.s.“

Ke stažení: Sdělení č.j.MUUH-SŽP/75364/2020/KotL/O – Seznámení s podklady rozhodnutí – stavební úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízenI možnost, aby se před vydáním rozhodnuti v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnuti k žádosti o umístění stavby: ,,Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišt’ské nemocnicí a.s.“ Vystaveno dne: 2.10.2020 Sejmout…

Veřejná vyhláška odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště č.j. MUUH-SŽP/73918/2020/ChyL – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci

Ke stažení: Veřejná vyhláška odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště č.j. MUUH-SŽP/73918/2020/ChyL – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci – ulici Úvoz v Kunovicích z důvodu realizace stavebních prací v rámci stavební akce ,,Kunovice, ul. Úvoz, oprava kanalizace, stoka BI-5A-2, Š568 – Š574″ Vystaveno dne: 29.09.2020 Sejmout…

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020

Ke stažení: Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 (nahrazení Přílohy č. 1) Příloha 1: Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2. 1. až 2. 3. uvedená…

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se se ruší opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve znění opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6. 12. 2019

Ke stažení: Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se se ruší opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve znění opatření obecné povahy č.…