Závěrečný účet města Kunovice za rok 2016 – příjmy a výdaje k 31.12.2016

Ke stažení: 1) Závěrečný účet města Kunovice za rok 2016 – příjmy a výdaje k 31.12.2016 2) Rozvaha k 31.12.2016 3) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 4) Příloha k 31.12.2016 5) Přehled o peněžních tocích k 31.12.2016 6) Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2016 7) Fin 2.12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k…

Město Kunovice zveřejňuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, seznam smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Kunovice pro rok 2016

Vystaveno dne: 3.06.2016 Sejmout dne:    3.06.2019 Ke stažení: Tabulka rozdělení účelových neinvestičních dotací  a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Kunovice pro rok 2016 Smlouva se spolkem ZM v Kč SHK Kunovice 450.000,- Občanské sdružení Kunovjan 200.000,- TJ Sokol Kunovice 50.000,- Snails Kunovice 500.000,- Občanské sdružení Handrlák 80.000,- Fotbal Kunovice, o.s. 500.000,- Tenisový klub Kunovice…

Zveřejnění smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Kunovice pro rok 2015

Město Kunovice zveřejňuje dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, seznam smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Kunovice pro rok 2015.   Vystaveno dne:11.06.2015 Sejmout dne:11.06.2018     Spolek                                             ZM v Kč SHK Kunovice                                   349.000,- Občanské sdružení Kunovjan             …