Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se se ruší opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve znění opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6. 12. 2019

Ke stažení: Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se se ruší opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve znění opatření obecné povahy č.…

Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na pronájem pozemku p. č. 25 o vým. 175 m2 jehož součástí je stavba čp. 359 – část nemovité věci – lékárny v přízemí uvedeného objektu a přilehlé zahrady p. č. 26/1 o výměře 64 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

Ke stažení: Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na pronájem pozemku p. č. 25 o vým. 175 m² jehož součástí je stavba čp. 359 – část nemovité věci – lékárny v přízemí uvedeného objektu a přilehlé zahrady p. č. 26/1 o výměře 64 m² v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Vystaveno dne:…

Veřejná vyhláška Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. – cenové oznámení o změně ceny stočného s účinností od 1.1.2020

Ke stažení: Veřejná vyhláška Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. – cenové oznámení o změně ceny stočného s účinností od 1.1.2020 pro odběratele napojené na kanalizaci v majetku města Kunovice a výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro rok 2020 Příloha – Seznam odběratelů napojených na kanalizaci v majetku města Kunovice Příloha – Celkové vyúčtování všech položek…