Provolba    572 432 720
 Fax  572 432 723
     
 Starostka  Mgr. Ivana Majíčková, MBA
 572 432 719
 Místostarosta  Ing. Pavel Vardan
 572 432 721
 Místostarostka  Mgr. Olga Strašáková  572 432 720
 Tajemnice  Ing. Helena Vajdíková  572 432 724
 Sekretariát  Bc. Veronika Bubeníková  572 432 720
Odbor finanční
 Vedoucí  Ing. Eva Mrkvová
 572 432 715, 572 432 735
 Božena Smětáková  572 432 714
 Bc. Jana Panáčková  572 432 735
 Jitka Svobodová  572 432 716
 Petra Palečková  572 432 733
 Odbor hospodářsko správní
 Vedoucí  Bc. Ivana Rathúská  572 432 717
 Ivana Lůčná  572 432 712
 Anna Skalková  572 432 711
 Bc. Veronika Bubeníková  572 432 720
 Anna Semenková  572 432 717
 Odbor kultury, školství, cestovního ruchu a sportu
Vedoucí  Mgr. Drahoslava Horsáková
 572 549 999
 Monika Kandrnálová  572 549 999
 Bc. Veronika Šarátková  572 549 999
 Mgr. Kateřina Bartošová  572 549 467
 Mgr. Veronika Miklášová  572 549 467
 Věra Vidrmanová  774 224 887
 Odbor správy majetku města a životního prostředí
 Vedoucí  Ing. Josef Krupa
 572 432 718
 773 834 950
 Mgr. Helena Droppová  572 432 732
 Mgr. Blanka Jurásková  572 432 732
 Petr Španěl – hřbitov  602 596 310
 Mgr. Blanka Jurásková – hřbitov  777 294 506
 Ing. Jan Krčma – sběrný dvůr  724 536 668
 správce – sportovní hala  572 547 121
 Josef Bartoš – správce sportovní haly  725 079 564
 Milan Vaněk – správce sportovní haly  725 048 891
 Holásek Josef – správce areálu JK  720 992 945
 Odbor investic a územního plánování
 Vedoucí  Ing. Milan Valouch  572 432 722
 Ing. Michal Gerža  572 432 729
 Ing. Blanka Cmajdálková  572 432 731
 Ing. Veronika Křivanová  572 432 731
 Stavební úřad
 Vedoucí  Ing. Radek Horáček
 572 432 728
 Irena Koutná  572 432 727
 Městská policie
 Luboš Blaha  572 432 713
 724 078 339
 Petr Jankových  572 432 713
 724 078 327