ODBOR STAVEBNÍ
Ing. Radek Horáček

vedoucí stavebního úřadu

Irena Koutná

stavební úřad, silniční správní úřad

Andrea Vaculíková

administrativa odboru

Vážení občané,

Na základě vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020, stávající epidemiologické situace v našem okrese a s cílem minimalizovat riziko šíření Covidu-19 je s účinností od 5. října 2020 do odvolání omezen provoz stavebního úřadu MÚ Kunovice. Úřad je pro veřejnost otevřen ve stanovené úřední hodiny, tj. v pondělí a ve středu v tomto rozsahu: v pondělí od 8:00 do 11:00 hodin a ve středu od 15:00 do 17:00 hodin.
S ohledem na současnou situaci žádáme vstupující do prostor, aby si při jednání zakryli ústa a nos rouškou popř. šálou nebo šátkem.

 

Stavební úřad MÚ Kunovice vykonává pro město Kunovice a obce Popovice, Podolí:

– působnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
 
Činnost stavebního úřadu:
– vydává povolení k umístění jakýchkoliv staveb v rozmezí stavebního zákona (č.183/2006 Sb.) tzv. územní řízení
– vydává souhlas a stavební povolení ke stavbám v rámci stavebního zákona a povolení jejich změn
– kolaudace povolených staveb a jejich změny užívání
– řízení o odstranění nepovolených staveb a údržba staveb
– státní stavební dohled
– sankce

 

Základní informace občanům o rozhodování v území, povolování a ohlašování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich užívání a odstraňování.

 

TISKOPISY STAVEBNÍHO ÚŘADU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE…