Irena Koutná
tel.: 572 432 727, mobil : +420 724 536 627

fax: 572 432 723
irena.koutna@mesto-kunovice.cz
 

Oznamujeme, že v úterý 18.12.2018 a ve dnech 27.12. – 31.12.2018 bude silniční správní úřad z provozních důvodů uzavřen.

Silniční správní úřad je vykonáván pouze pro město Kunovice dle ust. § 40 odst. 5 zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a týká se pouze místních komunikací na území města.


Činnost silničního správního úřadu:

 • vydává rozhodnutí o povolení umístění inženýrských sítí do tělesa místní komunikace v obci Kunovice před vydáním územního rozhodnutí pro jakoukoliv stavbu;
 • vydává stanovisko ke všem stavbám jako dotčený orgán na místních komunikacích;
 • vydávání povolení ke sjezdu na místní komunikaci v obci Kunovice;
 • zařazuje/vyřazuje pozemní komunikace do kategori místní komunikace;
 • eviduje parport místních komunikací;
 • povolení k omezení provozu na místních komunikacích uzavírkami a objížďkami;
 • povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací podle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zejména:
 1. povolení k přepravě vozidel přes místní komunikace jejichž rozměry či hmotnost přesahuje míru stanovenou zvláštními předpisy;
 2. užití MK nebo silničního pomocného pozemku k umístění a provozování reklamních poutačů či jiných zařízení;
 3. umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nebudou -li neprodleně odstraněny (skládka stavebního materiálu apod.);
 4. provozování stavebních prací na místních komunikacích;
 5. zřizování vyhrazeného parkování;
 6. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení;
 7. audiovizuální tvorbu;
 • povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu do MK nebo na mostních objektechpovolení k pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu na MK
 • povolení k využití MK pásovými vozidly Armády ČR nebo historickými vozidly
 • v pověření Rady města Kunovice vydává souhlas ke zvláštnímu užívání MK ve vlastnictví města Kunovice pro objekty trvající do jednoho měsíce.

TISKOPISY SILNIČNĚ SPRÁVNÍHO ÚŘADU