INFORMACE PRO OBČANY

Institut finančního arbitra existuje v České republice od roku 2003. Posláním finančního arbitra je zajištění bezplatného a rychlého řešení sporů mezi některými finančními institucemi (dosud zejména bankami). Nově se též zaobírá problematikou kolektivního investování a spotřebitelských úvěrů.

Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel ČR, narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany a prosazování.

Hlavním posláním finančního arbitra a tedy i hlavním důvodem založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.

Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailen s platným elektronickým podpisem, datovou schránkou), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.

K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici průvodce podáním návrhu, nebo formulář.

Občané se mohou na finančního arbitra obracet také s dotazy, které se týkají jeho činnosti.

Informační leták s popisem činnosti ke stažení zde.

Odkaz na webové stránky Kanceláře finančního arbitra – http://www.finarbitr.cz/cs/