Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 5. 2020 č.j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN – omezení překročení státní hranice ČR od 18. 5. 2020

You are here: