Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 5. 2020 č.j. MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN – omezení provozu zařízení sociálních služeb od 18. 5. do 25. 5. 2020

You are here: