Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 5. 2020 č.j. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN – úprava podmínek provozu stravovacích a ubytovacích zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020

You are here: