Správní obvod Kunovice
Typ sídla: město
Výměra: 2 854,89 ha
Počet obyvatel: 5 535
Hustota obyvatel: 193,9 obyv/km2
Pošta: ano
Škola: 1 MŠ, 2 ZŠ,SŠ,VOŠ,VŠ
Zdrav. zařízení: ano
Městská policie: ano
Kanalizace: ano
Vodovod: ano
Rozvod plynu: ano

 

 

 

POČET OBYVATEL MĚSTA KUNOVICE KE DNI 1.1. 2017
A STATISTIKA ZA ROK 2016

Počet obyvatel celkem
 5 535
 z toho: muži 2 650
            ženy 2 885
Počet narozených obyvatel 53
Počet zemřelých obyvatel 59
Počet obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu
152
Počet obyvatel odhlášených
z trvalého pobytu
135