STP, MO Kunovice je o. s., které sdružuje zájemce z řad jak občanů s těl. postižením tak i ostatní od 18 let věku. Poskytuje svým členům možnost kulturního i společenského vyžití, v rámci možností i rady v oblasti sociální a zdravotní. Pořádáme ozdravné pobyty, zájezdy za kulturou i poznáním apod. Naši členové obdrží malé pozornosti k životnímu jubileu, navštěvujeme své nemocné.

Pořádáme pravidelně své Besedy a to ke Dni matek a Kateřinskou. Samozřejmostí pak je kulturní program, dárečky, občerstvení.

Spolupracujeme rovněž s místními DSP a s MěÚ, kde pomáháme při nejrůznějších kulturně-společenských akcích městem pořádaným již po léta. Letos je tomu již 15 let od znovuobnovené činnosti bývalého úspěšného STP v Kunovicích.

 

Kontakt:
STP v ČR
MO Kunovice
Jaroslav Hanák, předseda MO

tel. 737 359 369