Pionýrská skupina pracuje s dětmi a mládeží ve volném čase o víkendech a prázdninách. Činnost je zaměřena na ochranu přírody, turistiku, sport a táborničení. Organizujeme 14-denní letní tábory v Rajnochovicích pro cca 90 dětí. Jsou určeny nejen našim členům, ale i pro děti neorganizované.

Pracovníci na táborech pracují ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Aktivně se zapojujeme do krajských akcí např. sportovních, turistických i vzdělávacích.

Již řadu let se úspěšně podílíme na prodeji kytiček – Den proti rakovině.

 

Kontakt:

Pionýrská skupina Kunovice
Na Samotě 1242
686 04 Kunovice

Františka Vašinová
P.Vasinka@seznam.cz
tel. 777 793 689

Eva Přikrylová
eva.prikrylova@seznam.cz
tel. 777 793 685

www.pskunovice.wz.cz