Honební společenstvo Kunovice

Honebnímu společenstvu Kunovice byla uznána honitba o výměru 1 872,9132 ha dne 15.1.2003 a to v tomto rozdělení:

Zemědělská půda………1 742,3019 ha
Lesní půda………………..101,6083 ha
Vodní plochy………………..2,9030 ha
Ostatní plochy………………26,1000 ha

Pro tuto honitbu byly stanoveny následující jakostní třídy,
normované a minimální stavy těchto druhů zvěře:

Druh zvěře Jakostní třída Výměra Normované stavy Minimální stavy koeficoent očekávané produkce  Poměr pohlaví
Srnčí  II. 1 000   50  15 1,0  1:1
Zajíc polní  II. 1 300  300  80 0,6  1:1
Bažant  II.    300  100  30 0,6  1:4

 

Představenstvo Honebního společenstva Kunovice:

Honební starosta… Černý František
Honební místostarosta…Šácha Miroslav
Myslivecký hospodář…Ing. Halámek Jan
Myslivecká stráž…Šácha Miroslav,
Vicena Alois, Černý Karel, Blažek Pavel,
Junaštík Miroslav
Kronikář…Ing. Prachař Jan

Stručná rekapitulace odlovu drobné zvěře:

ROK 2005

cervenec_06_Lintavy

Zajíc…148 ks
Divoká kachna…40 ks
Srnčí…26 ks
Bažant…10 ks
Prase divoké…8 ks
Lišky…17 ks

ROK 2006 – v tomto roce se kunovští myslivci rozhodli ušetřit drobnou zvěř s ohledem na dlouhotrvající zimu a proto bylo odloveno:

cervenec_06_Lintavy_obili

Zajíc…40 ks
Bažant…10 ks

V obou výše uvedených letech byly v honitbě umístěny nové seníky a krmná zařízení. Myslivci pravidelně drobnou zvěř a srnčí přikrmují. Na zvelebování kunovské
myslivosti se významně podílí i zdejší Agrokomplex a město Kunovice.

Další činností myslivců v roce 2007 bude dobudování myslivecké chaty v místní lokalitě Komárovec ke společnému posezení
a kulturním akcím taky se svými rodinami i občany Kunovic.

Zapsal: Ing. Prachař Jan
– kronikář Honebního společenstva Kunovice